Stortinget åpnet i dag behandlingen av kontrollkomiteens innstilling i sykehussaken. Saksordfører Per Olaf Lundteigen (Sp) kalte det en enestående sak.

Henvendt til statsråd Bent Høie på første rad understreket han at lokaliseringsbeslutningen for nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal skulle inngi respekt, uansett utfall.

- Når 10.000 går i tog er det tydelig bevis på at beslutningen ikke har legitimitet, sa han.

- Arbeidet må skje i åpenhet og gi anledning til kontroll. Forvaltningsloven må følges slik at saken blir riktig opplyst. Svært mange i Møre og Romsdal stiller også spørsmål ved at det er brukt så store ressurser, over 100 millioner kroner er nevnt, samtidig som det framstår for folk som at valget var avgjort på forhånd. Slik skal man ikke bruke offentlige penger. Statsråden har med sin saksbehandling ikke gitt til tillit og legitimitet til vedtaket, sa Lundteigen.

- Selvstendig grunnlag

Han gikk deretter gjennom lovene og jusen som regulerte helseforetakenes virksomhet og hvordan de har opptrådt i saken. Han noterte seg at regjeringspartiene mente saken ikke hørte hjemme i i kontrollkomiteen, men registrerte også at ingen har kritisert innstillingen saklig slagside eller feil.

- Innstillinger fra administrasjonen i helseforetak kan ikke være bestillingsverk. De må være fattet på selvstendig grunnlag, uten at man forholder seg til hva som måtte være politisk ønskelig, sa Lundteigen.

Her fikk han støtte fra Gunvor Eldegard (Ap) som pekte på at styret i Helse Midt-Norge hadde søkt enighet i lukkede møter før Helse Møre og Romsdal hadde tatt stilling til lokaliseringen.

- Samtidig ble det underhånden forsøkt tatt kontakt med statsråden i den hensikt å tilpasse seg hans syn. Det er helt uakseptabelt, sa Eldegard.

- Ingen personalsak

Han viste til Riksrevisjonens kritikk av tidligere beslutninger om utbygging av sykehus og mente statsråden ikke hadde fulgt den nye veilederen for saksbehandlingen. Det burde vekke oppmerksomhet at regjeringspartiene i komiteen mente dette var greit, sa han.

Han refererte også til professor Jan Fridthjof Bernt mente Høie hadde brutt loven da han instruerte styremedlem Marthe Styve Holte til å kvitte seg med toppsjef Trond Michael Andersen i Helse Midt-Norge.

- Det er ingenting som tyder på at dette var en personalsak, sa Lundteigen og viste til at Andersen hadde gode skussmål som toppleder. Han påpekte også at en slik avsettelse krevde mer overveielse enn det som var tilfelle i denne saken.

- Det er opplagt at en slik avsettelse ville destabilisere Helse Midt-Norge rett før sykehusbeslutningen, sa saksordføreren får han gikk inn på hvordan prosessen endret karakter etter at Ola H Strand og Daniel Haga tok over, før det hele kulminerte i at også administrerende direktør Astrid Eidsvik i Helse Møre og Romsdal ble presset til å gå.

- Dette er en meget alvorlig sak for statsråden, sa Lundteigen.

- Bør få konsekvenser

I replikkordskiftet fikk både Lundteigen og Eldegard spørsmål fra Venstre Abid Q Raja om det var slikt at de ikke hadde tillit til statsråden og om han mente at feilene i saksbehandlingen gjorde vedtaket ugyldig.

Lundteigen gjentok saken alvor, men at heller ikke komiteens mindretall ville erklære mistillit til statsråden. Også Eldegard bekreftet dette.

- Ap, Sv og Sp står sammen om vår holdning. Vi har sett på det konstitusjonelle og ikke drøftet forholdet til vedtakets gyldighet, svarte Lundteigen, mens Eldegard påpekte statsrådens saksbehandling burde få konsekvenser for hvordan man opptrådte i slike saker for ettertiden.