Gå til sidens hovedinnhold

Sykehussaken og partiet Rødt

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kommentarer til partiet Rødt sin sykehuspolitikk.

Jeg takker leder i Rødt, Bjørnar Moxnes, for at han tar seg tid til å svare på mitt tidligere avisinnlegg. Som ventet har jeg noen kommentarer til enkelte av momentene.

Rødt mener at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å beholde Kristiansund sykehus og bygge et nytt lokalsykehus i Molde, bl.a. fordi fullt ut brukbare lokaler i Kristiansund skrotes om nytt fellessykehus bygges. Er det slik at hele sykehuset på 20.000 m2 blir verdiløst? Rapporten Moxnes viser til, som store deler er utarbeidet av Bunadsgeriljaen selv, synes å indikere dette (side 15).

På samme måte er resonnementet på ville veier når Rødt taler om pasientflukt. Hvis det er relevant å ta hensyn til frafallet av inntekter i det helseforetak som «mister» pasienter, så må man ta hensyn til at kostnadene også overføres til det helseforetak som «vinner» pasienter. Pasientlekkasjer er et nullsumspill, og helt uten betydning om man har et helhetlig syn i helsesektoren. Samfunnsøkonomisk er slike interne fordelinger mellom helseforetakene irrelevant.

Stemmer ikke

Rødt mener at et større fellessykehus ikke gir bedre kvalitet på sykehustjenestene enn to mindre lokalsykehus. Mens ordførerkollegiet på Nordmøre mente det motsatte. Det er heller ikke konsensus om at fødetilbudet og barselomsorg er bedre ved de to lokalsykehusene i forhold til et fellessykehus. Spesielt ikke om man har en realistisk oppfatning av rekrutteringssituasjonen av fagpersonell. På samme måte er argumentet om at mindre sykehus er billigere å drive tvilsomt, bl.a. fordi ett større vil ha betydelig mindre døgnkontinuerlig behov for personell.

Les også

Sykehus nær folk

Les også

Partiet Rødt sin harselas av helseforetakene

Les også

Moxnes: – For en farse nedleggelsen av Kristiansund sykehus til fordel for et «fellessykehus» på Hjelset utenfor Molde er!

Rødt viser så til langtidsbudsjettet for HMR, og hevder at økonomisk bæreevne mangler. Dette stemmer ikke. Direktør Bakke i HMR skriver: «Dersom ein også simulerer med auka basisramme knytt til ny finansieringsmodell, vil ein likevel med kun 50 prosent oppnåing av effektiviseringstiltaka ha ein bærekraftig økonomi».

Uten ryggrad

Jeg samstemmer med Moxnes når han sier: «Gamle vedtak som ikke lar seg gjennomføre på forsvarlig vis kan og bør tas opp til ny vurdering.» Et slikt eksempel er anmodningen fra et knapt stortingsflertall om at fødeavdelingen i Kristiansund må opprettholdes fram til det nye fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal på Hjelset er klar til bruk.

Derimot er jeg uenig med Moxnes når han mener det er synd at de øvrige partiene i Fylkesutvalget, Ap, Sp og H denne uken stemte mot Frp som foreslo at det skal være fullverdig fødeavdeling i Kristiansund også etter at fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal på Hjelset står ferdig.

Jeg er også uenig i at det er bedre med folkevalgt styre av helsevesenet framfor ikke-valgte direktører i helseforetakene. Hadde det ikke vært for politikerne, så hadde Nye Molde Sykehus på Eikrem vært ferdig til bruk i 2014. Kjernen i problemet er opportunistiske politikere uten ryggrad og langsiktige prinsipper.

Kommentarer til denne saken