Sykehuset på Hjelset: - Berges litt av at vi blir færre

16.000 færre innbyggere enn tidligere beregnet, berger kapasiteten ved akuttsykehuset som skal bygges på Hjelset.