Sykehuset i Molde har varslet Statens helsetilsyn om at de kan ha oversett en svulst på et røntgenbilde.

– En kreftpasient kan derfor ha fått flere års forsinket behandling, skriver NRK som først omtalte denne saken.

Røntgenbildet skal ha blitt tatt i 2019 og skal ha vist en svulst, uten at det ble oppdaget.

– Pasienten er nå under kreftbehandling, skriver nrk.no. Statsforvalteren har bedt helseforetaket om å sette inn tiltak for å unngå at noe slikt skjer igjen.