Sykehuset i Kristiansund skal drive med tilbudet også etter at nybygget på Hjelset er tatt i bruk