Sykehusene har brutt arbeidsmiljøloven – fører til at de ikke får tak i nok leger

Helse Møre og Romsdal tar grep for å kunne friste flere leger som Igor Jokic til å jobbe for seg.