Norge er det frieste landet i verden, men det merkes ikke av de gamle. Dagens sykehjem tar fra de gamle friheten med å fortelle deg at du ikke kan gå tur når du vil eller spise hva du vil. Dette er helt feil, synes Fremskrittspartiet.

Når man blir eldre vil man helst nyte resten av livet, og bruke tiden på det du liker aller mest. Om det er å være med dine nærmeste eller være våken til klokken 1 på natten å se tv, eller om det er å ta seg et glass vin så skal du få lov til det. Det er ikke politikerne som skal fortelle deg hvordan de eldre skal leve.

Så lenge det du gjør ikke går utover andre, hvorfor skal du ikke få lov til å gjøre det? Jeg mener at det bør opprettes et nytt system i sykehjemmene der beboerne får leve som de vil og likevel få den hjelpen de trenger. Det er tross alt deres hjem.

Fungerer ikke

De eldre er ikke kriminelle som skal straffes fordi de er blitt eldre. De eldre er fortsatt norske statsborgere som har full rett til å si, tenke, å gjøre det de vil innenfor loven rammer som alle oss andre.

Dagens system fungerer ikke. I dag er det kommunen som har ansvaret for finansiering av eldreomsorgen og det legger et enormt press på kommunene nemlig fordi det ikke er nok penger. Kommunene må ta penger fra andre steder som for eksempel skole og barnehager for at vi i det hele tatt skal ha en god eldreomsorg. Dette er ikke bra!

Fremskrittspartiet vil ha en statlig finansiering av eldreomsorgen, dette vil både styrke selve eldreomsorgen og det betyr at kommunene kan bruke de pengene på andre ting å det vil igjen ta bort det enorme presset de har.

Blir lykkeligere

Valgfrihet når det kommer til sykehjem er veldig viktig for at beboerne skal trives og da vil vi at de eldre skal selv kunne velge hvilket sykehjem de vil bo på. De skal velge selv når de vil legge seg, når de vil stå opp, hva slags mat de vil spise og når de vil spise den. Vi skal ikke tvinge noen til noe de ikke vil, det igjen er helt feil.

Fremskrittspartiet vil ha tilbake kjøkkenet på sykehjem. Det betyr det at de gamle for fersk og god mat lokalt, noe som er mye bedre enn stor produsert fengselsmat som de får i dag.

Det viser seg at om vi gir de eldre mer frihet og muligheter får de det mye bedre både fysisk og mentalt. Det betyr de eldre blir lykkeligere og lever lenger noe som er helt fantastisk.

Sykehjem skal ikke være et fengsel, men et hjem!