Prosessen med valg av tomt for nytt sykehjem har så langt vært et forbilledlig samspill mellom innbyggere, folkevalgte, kommunedirektørens stab og innleide konsulenter. Som folkevalgte er det vi som skal ta de overordnede beslutningene, men vi er helt avhengig av den kompetansen vi har å støtte oss til i kommunedirektørens stab. I tillegg er det viktig at vi som folkevalgte lytter til innbyggerne, det er tross alt innbyggerne vi er her for.

Årsaken til at vi ba om at barnehjemstomta skulle være med videre i prosessen i forrige runde, var at det er sykehjem på barnehjemstomta et stort flertall av innbyggerne har sagt at de vil ha. Den andre tomta vi gjerne ville ha med videre, var Strandgata på Goma.

Kan tas raskt i bruk

Nå har kommunedirektørens stab i samarbeid med eksterne konsulenter kommet frem til at barnehjemstomta kan bli et veldig godt utgangspunkt for første trinn i utbygging av sykehjem, og den andre tomta vi har ønsket oss, Strandgata på Goma, kan bli et godt trinn 2. For å møte behovet er det imidlertid nødvendig å også ta i bruk Storhaugen til sykehjemsplasser i dette alternativet. Det som er bra med denne løsningen, er at det å ta i bruk Storhaugen til sykehjemsplasser er noe som kan iverksettes forholdsvis raskt.

Ingen utsettelse

Det er altså ikke slik det fremstilles av Ap at kommunedirektørens innstilling er en utsettelse. Det er derimot kommunedirektørens innstilling som gir mulighet til å realisere de første «nye» sykehjemsplassene raskest. Aps forslag gir ikke en eneste ny eller ekstra sykehjemsplass før tidligst i 2028. Men det største problemet er at de legger opp til et nytt sykehjem som kan stå ferdig i 2028 uten å ha noen plan for hvordan de skal klare å sette det nye sykehjemmet i drift i 2028. Dét er det største problemet med deres forslag, og en vesentlig grunn til at vår gruppe på tre, sammen med Ragnhild Helseth fra Venstre, gikk inn for kommunedirektørens innstilling. For kommunedirektørens løsning tar faktisk høyde for at vi ikke bare skal klare å bygge nytt sykehjem, men at vi også skal klare å drifte det.

Skal forsvares også etter valget

Tidens Krav antyder i sin leder 09.09.2022 at årsaken til at Ap og Sp går for en annen løsning er at det er valg neste år. Det kan godt hende. Så er det viktig å huske at vi skal forsvare drift av både skoler og sykehjem også etter valget.

Les også

Må bygge sykehjem for framtidens behov

Les også

Skole vs. omsorg