Anna (38) er ufør og har hodepine 120 dager i året: Regjeringen sier nei til ny migrenemedisin

Anna Krukhaug (38) er en av mange som håper at en ny forebyggende medisin mot migrene gjøres tilgjengelig for alle. Men regjeringen har ikke funnet plass i statsbudsjettet.