Bjørn Jacobsen, fylkesleder Møre og Romsdal SV, gjør det foruroligende klart at SV mener det er umulig å utbedre E136 Eksportveien i Romsdalen samtidig som E39 Møreaksen utbygges. Like tydelig er det at SV ikke har noen som helst troverdig forklaring på hvorfor Nye Veier AS ikke kan arbeide på én veistrekning samtidig som Statens Vegvesen arbeider på en annen. Dette er to uavhengige foretak, hvor Nye Veier AS får sin egen investeringspott der de selv kan prioritere de ulike prosjektene i sin portefølje. Denne interne prioriteringen i Nye Veier har absolutt ingen føringer for de prosjekter Statens Vegvesen er tildelt. SV fortsetter likevel helt uten grunn å så splid mellom ulike vegprosjekter på Sunnmøre og i Romsdal.

SV hevder at det knapt er noen som vil ha eller bruke den undersjøiske tunnelen på Møreaksen, en tunnel som blir blant verdens sikreste. I de tvilsomme meningsmålingene utført på oppdrag av Møre uten Møreaksen (MuM), fikk ingen av alternativene flertall. I siste Stortingsvalg stemte over 62% av velgerne på partier som ønsker Møreaksen. Det er det politiske flertallet som styrer demokratiet.

SV er imot å bygge en tunnel ute i havgapet, dit ingen skal, fortsatt ifølge fylkesleder i SV Bjørn Jacobsen. Gjelder dette også Nordøyvegen?

SVs fylkesleder holder så en varm forsvarstale for fergene, og begrunner det med hviletidsbestemmelsene lastebilsjåførene må etterleve. Å stenge en europaveg for absolutt all trafikk, og bare åpne den noen korte minutter 2-3 ganger i timen i beste fall, kun for at en liten gruppe yrkessjåfører skal bli tvunget til å ta en pause på en ferge, det er jo fullstendig meningsløst, eller greinalaust. Da er det langt bedre med en vei som kontinuerlig er åpen, også på høytidsdager, og hvor alle kan velge både hvor og når de eventuelt vil ta en pause, inklusive yrkessjåførene.

Jacobsen argumenter for at pengene heller bør brukes til vedlikehold av veiene isteden for bygging av nye. Møreaksen utgjør faktisk en del av disse veiene, den går helt fra Breivika i Ålesund til Bolsønes i Molde. Uten Møreaksen vil Møre og Romsdal Fylkeskommune måtte ta over regningen for fastlandssambandene til både Aukra og Midsund. Hvordan gir dette mer penger til vedlikehold av veiene her i vårt fylke?

Bjørn Jacobsen peker på en del trafikale problemer i Molde sentrum, som Retiro, Legrovik og Fannestranda. Disse problemene er ikke knyttet til Møreaksen, de finnes også i dag, og vil være like uløste med fortsatt ferge eller Romsdalsaksen.

Avslutningsvis fremhever SV turisttrafikken til Atlanterhavsveien og Trollstigen. Er det ikke en gigantisk sløsing å bruke så mange milliarder på en ny vei for å prioritere en liten gruppe turister på gjennomreise? Bygg heller en ny døgnåpen vei som tjener flertallet av de som faktisk krysser Romsdalsfjorden, de som jobber og bor i kystregionene lokalt. Slik formålet med fergefri E39 faktisk er.

Les også

Vi må nå lengst mogeleg med samferdslepengane

Les også

SP-topp med «kløyvd tunge»

Les også

SV sår splid istedenfor å bygge broer