Klokka 04.54 rykket brannvesenet i Kristiansund ut på en på akutt forurensing på Teistholmsundet, melder 110-sentralen på Twitter.

Det er 20–30 liter svovelsyre som har lekket ut fra en IBC konteiner.

Lekkasjen er stoppet og situasjonen kom raskt under kontroll.

Alle nødetater var på stedet i morgentimene.