Et samarbeid mellom Halsa frivilligsentral, helse- og mestringsavdelingen i kommunen og med penger fra Statsforvalteren, inviteres eldre hjemmeboende i gamle Halsa nå til svømming i oppvarmet basseng på Liabøen.

– Vi fikk penger til prosjektet i fjor, men da rakk vi ikke å bruke dem opp, men vi fikk heldigvis lov til å bruke dem i år, sier daglig leder Tove Karin Halse Lervik i Halsa Frivilligsentral.

Tilbudet rettes mot eldre hjemmeboende og starter torsdag 28. april. Deretter blir det hver torsdag (med unntak av 26. mai da det er Kristi Himmelfartsdag), mens avslutningen legges til onsdag 9. juni som en del av aktiviteten i Frivilliguka som da arrangeres i Heim.

– Vi tilbyr skyss til dem som vil være med, og svømmingen er gratis. Jeg og Tove Karin stiller som instruktører, for vi ønsker at det skal bli litt fysisk aktivitet i bassenget i løpet av den timen vi skal holde på, sier Juanita Møkkelgård.

De håper på ei gruppe på cirka 12 personer som da i utgangspunktet blir med på alle de seks øktene fram mot sommeren.

– Her blir det oppvarmet basseng med 34 grader på vannet. Vi skal ha enkle øvelser, så det blir ikke noe å kvie seg på. Vi har tilgang til badstuen også, sier Lervik.

Målet med badeøkta er både litt trim og sosialt samvær.

– Dette blir gøy! Det er jo så lett å gjøre bevegelser i bassenget. Vann er medisin!, sier Møkkelgård og Lervik.

De vil ha påmelding innen 22. april.

– Om noen pårørende leser dette: tips og push dem, og få dem med, sier de to.