Hundretusener av svin er blitt avlivet de siste månedene i Bulgaria og Romania. Til sammen dreier det seg om nesten 10 prosent av de to fattige EU-landenes svinebesetning.

Italia, Latvia, Litauen, Polen, Serbia, Ukraina, og for første gang, Slovakia, har også registrert utbrudd av svinefeber i år.

– Vi er redde. Vi vet at dette kommer til å bli slik en stund. Ingen gjør noe, og vi går ett skritt etter sykdommen, sier Mary-Eugenia Pana, leder for Romanias organisasjon for svinebønder.

Afrikansk svinepest er ikke farlig for mennesker, men gir blødninger og feber hos svin og villsvin. Dyrene dør nesten alltid innen få dager. Utbrudd er registrert i Kina og Europa. I Europa ble sykdommen første gang avdekket i 2007 i Georgia og Russland. Eksperter mener svinefeberen vil fortsette å spre seg blant svinebesetninger og villsvin.

Det finnes ingen medisin eller vaksine. Avliving er eneste kjente måte å hindre viruset fra å spre seg på.

Bulgarske myndigheter handlet for sent da sykdommen kom inn i landet fra Romania over Donau-elva i 2018, mener Nikolay Valkanov i tankesmia InteliAgro. Et grensegjerde mellom de to landene ble bygget i fjor, men det dekker bare en firedel av grensen, ifølge Valkanov.

– Nå begynner regjeringen å gå i rett retning, men det vil ikke være mulig å stanse sykdommen. Jeg regner med at den vil finnes i mange år framover, sier han.