– Svært skuffet over at regjeringen setter fergeprisene opp igjen

Kristin Sørheim (Sp) og Tove-Lise Torve (Ap, nærmest) fortviler over at Staten skrur fergetakstene opp igjen.

Kristin Sørheim (Sp) og Tove-Lise Torve (Ap, nærmest) fortviler over at Staten skrur fergetakstene opp igjen.

Møre og Romsdal fylkeskommune taper anslagsvis 15 millioner kroner i måneden på å kjøre videre med reduserte fergetakster etter at staten har skrudd dem opp igjen.

DEL

Fylkestinget i Møre og Romsdal vedtok 15.juni å opprettholde reduksjon i ferjetaksten på fylkesvegferjene med 20 % og i tillegg sette ned to takstsoner, det siste finansiert med tilskudd til miljøferjer. Fylkestinget i Møre og Romsdal mente dette var nødvendige tiltak for å lette situasjonen for næringsliv og innbyggjarar i den vanskelege tida med og etter koronapandemien.

Nå mener Staten noe annet.

Statens vegvesen varsler nå at takstnivå og krav til forskudd på riksveifergene blir justert tilbake til samme nivå som før koronatiltaket med 20 prosent reduksjon av takstene og redusert krav til forhåndsinnbetaling for å få rabatt. Endringen trådte i kraft 1. juli.

– Regjeringen fjerner med dette endringene som skulle gjøre det litt lettere for dem som er avhengige av ferje i arbeids- og næringsliv i ei krisetid, skriver fylkesordfører Tove-Lise Torve (Ap) og leder Kristin Sørheim (Sp) i samferdselsutvalget i en pressemelding foran torsdagens behandling av saken i underutvalget.

– Vi hadde tiltro til at Staten så det på samme måte og ville holde ferjetakstene nede på grunn av koronakrisen og innføring av Autopass. Vi er svært skuffet over at dette ikkje ble prioritert av regjeringa og stortingsflertallet. Inntil videre vil vi følge fylkestinget sitt vedtak og holde lavere takst på fylkesvegfergene enn på riksvegfergene, selv om vi risikerer et inntektstap på flere titalls millioner kroner, sier Kristin Sørheim (SP) i pressemeldingen.

– Vi mener regjeringen og Stortinget må tenke seg om en gang til før de påfører næringslivet og innbyggerne slike kostnader nå, Vi ber om at rabattordningen blir videreført ut året for alle ferjestrekninger og at fylkeskommunene får kompensert for dette. Vi vil be om eit møte med samferdselsministeren over sommeren for å følge opp innspillene som vi tidligere har komme med, både når det gjeld autopass-løsningen og fergetakstene generelt, sier fylkesordfører Tove-Lise Torve (Ap).


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken