Det ble hevdet i innlegget at Senterpartiet arrangerte i samarbeid med Bundadsgeriljaen og Nordmørslista, en stand på Rådhusplassen samme dag som grunnsteinen ble lagt ned på Hjelset og Bunadsgeriljaen la ned folkets grunnstein i Kristiansund. Det er feil.

Senterpartiet hadde allerede bestemt seg for å arrangere en valgkampåpning i Kristiansund den dagen og inviterte Bunadsgeriljaen til å holde en appell på Rådhusplassen. Da statsministeren skulle legge ned grunnsteinen på Hjelset og behovet meldte seg for en demonstrasjon der, lagde vi heller en markering i Kristiansund med nedlegging av folkets grunnstein og egen stand på Rådhusplassen og inviterte alle de andre partiene: MDG, FrP, SV, Rødt og Nordmørslista til å holde appell. Høyre og Venstre takket nei.

Mange husker nok også at de fleste ordførerne fra Nordmøre stilte opp. Rødt for eksempel, valgte å stille med egen stand. Vi valgte å inkludere Nordmørslista selv om dette partiet ikke stiller til valg i år, siden de hele tiden har vært tydelige på hva de mener som sykehussaken. Sammen med lokale representanter, stilte Kjersti Toppe og Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet.

Les også

Noen tanker en måned etter den famøse steinnedleggelsen på Hjelset

Ny helseminister

Både for Kristiansund og for andre steder som fortviler over trusler om nedleggelser, ser vi nå at en ny helseminister, kan være en god løsning. Ja kanskje den eneste løsning. Og valget står i all hovedsak mellom tre kandidater: En fra Sp, en fra Ap eller en borgerlig. Det er bare én av disse kandidatene som ønsker å beholde fødeavdelingen i Kristiansund også etter at et nytt sykehus står ferdig på Hjelset. Kunne det ikke vært en bedre strategi av Rødt å være tydelige på hvilken helseminister de ønsker å støtte?

Fullverdig sykehus

Hva er et fullverdig sykehus? Redder vi fødeavdelingen må akuttberedskapen opprettholdes, og da har vi det som per definisjon kalles: Et fullverdig sykehus. Dersom SNR blir bygd i planlagt skala, må vi være forberedt på diskusjoner om funksjonsfordeling. Men ved å opprettholde nevnte funksjoner, ligger alt til rette for å heller øke sykehusets oppgaver i fremtiden.

Det kan vi bare klare med en helseminister som er villig til å gå til valg på å redde fødeavdelingen i Kristiansund og aktivt hindre salg av bygningsmassene. Ingen akuttfunksjon, intet sykehus og ingen fødeavdeling, slik er situasjonen ved sykehuset vårt nå.

En ny regjering må lage en ny sykehusplan, og en forutsetning for ny struktur og endring til det bedre er å fjerne helseforetaksmodellen.

Valget i år er avgjørende for sykehuset. Vi har alt å vinne på å stemme på politikere som ønsker akutt og føde i Kristiansund. Vi har en mulighet nå, bruk den. Ved et regjeringsskifte kan det være mulig, men da må vi alle dra samme vei mot vårt felles mål: Å berge sykehuset vårt for alltid.

Les også

Tilsvar til Rune Kristiansen