Svar til Kolbjørn Gaustad om «dobbel ordførerlønn»

Av
DEL

Meningertk.no har SP-politikeren Kolbjørn Gaustad under overskriften «Dobbel ordførerlønn» atter en gang funnet å nedtegne sin mening om meg.

En skulle tro at når Kolbjørn har tatt opp saken med kontrollutvalget i Eide kommune, og kommunestyret har vedtatt som han selv skriver: «Dersom han/hun straks går tilbake til sin gamle stilling, eventuelt til ny stilling eller blir pensjonist, utbetales 1,5 måneders godtgjørelse.» Ja da er det på tide å akseptere et vedtak, selv om en har et nag til den som dette vedgår.

Jeg gikk av som ordfører i oktober 2015, og fikk utbetalt godtgjørelse for den måneden (påbegynt måned), samt halve november. For denne perioden gikk det inn på min konto kr. 63.284,27. Om skatten var høy, så var ikke godtgjørelsen 120.000 slik Kolbjørn framstiller det.

Når Kolbjørn mener at jeg skal ha dårlig samvittighet for godtgjørelsen jeg har mottatt, og slik kommunen har vedtatt, så tar han feil. Jeg har, slik forutsetningen for ettergodtgjørelse er, stilt meg til rådighet for rådmann og andre etter at jeg gikk av, og i langt lengre tid enn den perioden jeg fikk godtgjørelse for.

Senterpartiet som Hr. Gaustad tilhører, fikk ved siste kommunevalg utrolig mange ordførere, også i de nye sammenslåtte kommunene. Av innleggets overskrift forstår jeg at Gaustad prøver å få meg til å orientere om hvordan Senterpartiet har håndtert overgangen. Hr. Gaustad deltok i konstituerende møte i Hustadvika kommune den 26 .september 2019. Jeg kan av protokollen ikke se at han hadde motforestillinger mot den utnevnelse og dermed utlønning som ble vedtatt. Saksdokumentene og ordførernes lønn er offentlig, og om Hr. Gaustad ønsker å utdype hvor enestående Senterpartiet håndterer ordføreres dobbeltgodtgjørelse, så er det opp til han.

Kommunen ville nok ikke hatt mer å rutte med om jeg hadde hørt på dine råd Kolbjørn. Jeg tenker da særlig på ditt råd om å ta over Eide sjukeheim fra Helseforetaket for 1 krone, slik du ba meg om flere ganger, mens jeg forlangte penger i tillegg til at vi tok over bygget. Du uttalte vel ved en anledning at om jeg fikk medgift, da skulle du spise hatten. 2,5 millioner fikk vi i medgift, men hatten tror jeg er like hel.

Som varamedlem for Senterpartiet i Hustadvika kommunestyre stiller Kolbjørn Gaustad ofte i kommunestyret. Jeg håper han i fortsettelsen i stedet for å skrive om «spilt melk» bruker den politiske klokskap som han tross alt har til å sørge for at Senterpartiet i Hustadvika kommune legger bort sin sentraliseringspolitikk og benytter de bygg og den kompetanse som finnes også i gamle Eide kommune. Det er trist å registrere at aktiviteten i rådhuset på Eide er meget redusert, og at store lokaler i sjukeheimen ikke benyttes, samt at prestebolig og tannhelseklinikk står tomme.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags