Vi har vår diskurs den situasjonen at Jo Heringstad blindt tar utgangspunkt i FNs Klimapanels tvilsomme klimamodeller, mens jeg avviser de samme.

30 - 40 år med katastrofemeldinger fra såkalte klimaforskere og andre tvilsomme personer som Al Gore, har bevist for den som vil se, at dette er fri fantasi.

Men det gir penger på konto til alle som vil benytte seg av klimahysteriet, der verdens ledere opptrer som naive tilbedere av et politisk utnevnt klimapanel i FN-regi.

Et klimapanel som ble opprettet med et formål, bevis at menneskeskapt CO2 er årsaken til global oppvarming.

Her ble altså formålet lagt, noe som strider mot det som betegnes som fri forskning - samt at alt dette klimapanelet kommer frem til som et resultat av tvilsomme klimamodeller, er basert på konsensus!?

Konsensus er ikke vitenskap!

Vi får bare bli enig om at dette blir vi aldri enig om - for utgangspunktet til Jo Heringstad og undertegnede er uforenlig.