Jeg registrerer at advokat og borger Erik Rolfsen har tatt på seg dommerkappen og avsagt sin dom over både prosjektet Bolgneset, daglig leder Rolf Henning Blaasvær og flertallet av byens politikere. Han presenterer nå det Dagbladet skriver, som «fakta» i saken. Han avslutter innlegget sitt med et håp om at jeg som styreleder, ordfører Kjell Neergaard og rådmann Arne Ingebrigtsen nå skal revurdere prosjektet.

Det er vel det dette i bunn og grunn handler om: omkamp om et vedtatt prosjekt.

Les også

Avsløringer om Bolgneset

Ulike beveggrunner

Motstanden har hatt mange ulike beveggrunner; Rolfsen og en del andre ressurssterke aktører, som har vært høylytte motstandere av næringsprosjektet, er bosatt i Skjærvaveien eller andre adresser på Innlandet, som har sin utsikt mot det aktuelle området over fjorden. Noen har nok også kastet seg på en motstandsbølge uten å ha så mye faglig kunnskap om selve prosjektet, men hører at noen roper høyt, med misfornøyde og sinte stemmer.

Mye tid

Som styreleder i prosjektet, har jeg brukt mye tid på å tilbakevise uriktige «fakta» som Dagbladet har sendt oss, og likevel valgt å publisere. Vår stemme har vært særdeles svak. Jeg har tilbakevist og dokumentert påstander som er kommet fra anonyme kilder, uten at dette har endret den forutinntatte måten saken er presentert på.

Dagbladet er ikke ute etter å omtale et flott næringsprosjekt i lille Kristiansund. De skal ha sensasjonelle avsløringer med kyniske forretningsfolk som har forledet en liten kommune på Nordvestlandet, med antydninger om ulovligheter.

Ikke virkeligheten

Dette er ikke virkeligheten slik jeg opplever den. Partene som har forhandlet oppdragsavtalen med daglig leder, har vært likeverdige parter, og anbudsprosessen har vært kvalitetssikret både av kommunens egen innkjøpsavdeling og av eksterne advokater.

Videre har Dagbladet brukt en eldre dames negative opplevelse i møte med daglig leder, som er en av seks som solgte eiendom til kommunen. Jeg er oppriktig lei meg hvis det er slik hun har opplevd møte med oss- dette er ikke noe vi i styret, daglig leder, eller kommunen har fått noe som helst signal om før det sto på trykk i Dagbladet.

Kan ikke bli stående

Saken i Dagbladet har nå tatt en ny vending. Dagbladet hevder at opposisjonen til prosjektet antyder økonomisk kriminalitet. Dette er svært alvorlige påstander, de rammer enkeltpersoner på en brutal måte, og kan ikke bli stående uten en aksjon fra oss.

Som styreleder, har jeg derfor i styremøte i Havparken-selskapene torsdag 8. juli foreslått at vi ber Kontrollkomiteen iverksette en prosess med en Forvaltningsrevisjon av selskapene. Slik får vi en grundig, uhildet og faglig gjennomgang av selskapet. Dette ble enstemmig vedtatt.

Selv om Kontrollkomiteen etter en risiko- og vesentlighetsvurdering av Bolgneset-selskapene i fjor, ikke fant grunn til å gjøre en slik revisjon, mener jeg og styret at dette er et nødvendig grep med tanke på de alvorlige anklagene vi nå er utsatt for.