Jeg ser at du er snar med å trekke slutning om at elektronikken om bord i «Viking Sky» kan være synderen, men jeg som sitter inne med en bred maritim kompetanse er nok av en helt annen mening, kanskje fordi jeg har jobbet lenge i det miljøet du snakker om.

Elektronikk på skip er nøye testet og utprøvd. Styringssystemer på skip er aldri det «siste nye» da enhver komponent som skal om bord testes opp og ned og i mente før det faktisk blir installert på et skip. Dessuten bruker vi et annet ord, redundans. Dette ordet kommer oftere igjen på nyere skip. Du viser til gamle skip med «en driftssikker dieselmotor». Det kan godt være at den ene motoren var mer driftssikker enn dagens motorer, men den mangler redundans. Jeg er temmelig sikker uten å ha studert tegningene, at systemet til «Viking Sky» var et redundant system.

Så hva er nå redundans? Enkelt forklart er det uavhengige systemer i overflod, slik at om et system skulle falle bort kan man fortsette å jobbe. Det vil si at «Viking Sky» sannsynligvis hadde flere maskinrom, med alt av teknisk og mekanisk utstyr nødvendig for å drive motorene i det enkelte maskinrom. Det er høyst usannsynlig at brennstoff-filter i hvert av maskinrommene skulle tettes samtidig, det er høyst usannsynlig at man mister kjøling i hvert maskinrom samtidig, og så videre.

Videre seriekobles ikke redundante styringssystemer. En feil skal ikke kunne stoppe alt. Og skulle det oppstå feil i en «datahjerne» står det en annen i parallell, ofte i et annet rom, som kan ta over.

Jeg vil ikke spekulere i hva som gikk galt med «Viking Sky», det er så mange ting at uten å sitte på faktaopplysninger slik som nå Sjøfartsdirektoratet, Statens Havarikommisjon, eller Politiet, er det helt umulig. For de av oss som jobber i maritim virksomhet så vet vi at hvis det er en feil som kan føre til liknende situasjoner hos andre fartøy vil vi bli varslet om det. På samme måtte vil Havarikommisjonens rapport bli offentliggjort, hvor vi vil kunne lese hendelsesforløpet, sannsynligvis minutt for minutt, slik som etter «Helge Ingstad».

Elektronikk på skip har faktisk gjort skip tryggere, men den viktigste grunnen til den nye tryggheten er ikke at den letter arbeidet til de om bord, men all logging som skjer i elektronikken, slik at man lettere kan finne årsaken til en feil eller ulykke.

Om man skal sette spørsmålstegn med noe ved den teknologiske utviklingen på skip må man sette fingeren på bemanning, spesielt der man har med passasjerer å gjøre.

Les også

«Viking Sky» og teknologisk utvikling på tvilsomme veier