Årets skolestart er i full gang, og med den forhåpentligvis en mer normalisert hverdag for både barn og foreldre. For mange er SFO et kjærkomment tilbud, men dessverre er det ikke alle som benytter seg av det. Noen trenger det ikke, mens andre familier ikke har råd.

Vi i SV vil at alle barn skal få være med på leken! Vi vil at SFO skal være gratis for alle, uavhengig av økonomien til foreldrene. I Norge er det omlag 100.000 barn i 1.- 4. klasse som ikke går i SFO.I Kristiansund var det skoleåret 2020/21 nesten halvparten av barna i 1.- 4. klasse som ikke var med i SFO, i følge statistikken. En fulltidsplass i SFO koster nå i Kristiansund 2.950 kr per måned viser kommunen sin hjemmeside.

Konsekvensen blir at mange barn i 1.- 4. klasse ikke får være med på leken, læringa og fellesskapet i SFO. Mange av dem hadde hatt glede av et godt SFO- tilbud.

Dessverre varierer både kvaliteten og prisen på SFO mye fra kommune til kommune. SV mener derfor at det også må satses systematisk på kvalitetsutvikling for ansatte i SFO. For å sikre et godt tilbud, er det videre nødvendig med nok voksne som er trygge i sin rolle.

SV vil:

• gjøre SFO gratis.

•SFO skal være åpen i timene før og etter skoletid for 1.-4. trinn, og for barn med særskilte behov for 1.-7. trinn.

• Heve kvaliteten i SFO.

• Ha flere ansatte i SFO og bygge et sterkere lag rundt barnet.

Hvis du synes at dette er en viktig sak, må du gjerne bli med på SV- laget, stemme på oss ved valget og melde deg inn om du har lyst til det.