I et leserinnlegg i Romsdals Budstikke 15.02.2022 argumenterer SV for at det ikke trengs to veier over Ørskogfjellet for å få fastlandssamband på Romsdalskysten. De hevder at E136 Eksportveien over Ørskogfjellet lider på grunn av E39 Møreaksens fjordkryssing under havet. SV har jo vært imot høydeforskjellene på Møreaksen. Da bør vel SV også være positive til en flatere trasé for Eksportveien på strekningen Ørskogfjellet?

Å forsøke å så splid mellom veiprosjekter på Sunnmøre og i Romsdal er vanligvis en strategi som Frp har vært kjent for. Denne oppkonstruerte motsetningen mellom Eksportveien og Møreaksen er det ikke grunnlag for. Disse veiene kan godt bygges ut samtidig og uavhengig av hverandre, med Nye Veier AS på Eksportveien og Statens vegvesen på Møreaksen. Nye Veier AS får sine egne bevilgninger, så prosjektene konkurrerer heller ikke finansielt med hverandre. Og det er garantert ingen konkurranse på strekninger der de har felles trasé.

Mindre trafikk?

SV går heller ikke av veien for å underkjenne de faglige utredningene for trafikkgrunnlaget over Tresfjordbrua. SV mener å vite at Tresfjordbrua har rikelig kapasitet til å ta over trafikken fra E39 i tillegg til E136. Er det fordi man ser for seg mindre trafikk i framtiden? I så fall bør SV også advare mot redusert rutetilbud for fergene. Bomveier derimot er åpne kontinuerlig hele døgnet, også etter at de blir gratis. Det samme gjelder ikke ferger som medfører at vegen er stengt det meste av tiden, selv om også fergene kanskje blir gratis på noen få prioriterte strekninger.

Man bygger flyplasser selv om noen er redde for å fly. På samme måte bygges det undersjøiske tunneler selv om noen er redde for å kjøre gjennom disse. Den nye undersjøiske tunnelen under Romsdalsfjorden blir blant verdens sikreste. Dessuten er tunneler mer trafikksikre enn annen vei, de har generelt lavere ulykkesrisiko enn sammenlignbar veg i dagen.

Lengre reisetid

SV vil heller ha Romsdalsaksen, som gir en lengre reisetid enn Møreaksen for flertallet, bare 25% av de som krysser fjorden passerer Gjemnessundbrua. Man bygger ikke nye veier for et mindretall på gjennomreise.

SV sier de vil prioritere veiene mellom fergene i Møre og Romsdal. Møreaksen erstatter flere fergesamband, og inkluderer veiene mellom fergene, de veiene SV vil prioritere. I tillegg gir altså Møreaksen fastlandssamband til Midsund og Aukra, en regning SV isteden vil sende over til Møre og Romsdal fylkeskommune. Blir det mer veibygging i Møre og Romsdal av dette?