Fire jerver skutt i fylket

JERV: Da jakta ble avsluttet 15. februar, var fire av dyra felt; ett i Todalen i Surnadal, ett på Ålvundeid i Sunndal og ett på Hoås i Sunndal samt ett dyr i Norddal kommune.

JERV: Da jakta ble avsluttet 15. februar, var fire av dyra felt; ett i Todalen i Surnadal, ett på Ålvundeid i Sunndal og ett på Hoås i Sunndal samt ett dyr i Norddal kommune. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Felt i Surnadal, Sunndal og Norddal.

DEL

Totalt 50 jerver ble felt under høstens og vinterens lisensfellingsperiode.

Bestandssituasjonen tilsier at behovet for ekstraordi­nære uttak kan være noe mindre enn tidligere år, melder Miljødirektoratet.

De regionale rovvilt­nemndene fastsatte i år lisensfellingskvoter på til sammen 142 dyr. Målet er at jerv­bestanden først og fremst skal reguleres gjennom lisensjakta.

Tre på Nordmøre

Rovviltnemnda i Midt-Norge fastsatte en kvote på fem jerver i Møre og Romsdal, alle i områder uten mål om yngling. Det vil si hele fylket unntatt Snøhetta og Reinheimen.

Da jakta ble avsluttet 15. februar, var fire av dyra felt; ett i Todalen i Surnadal, ett på Ålvundeid i Sunndal og ett på Hoås i Sunndal samt ett dyr i Norddal kommune.

Fortløpende vurdering

I yngleperioden fra 16. februar til 31. mai er det Miljødirektoratet som har myndighet til å fatte vedtak om skadefelling av jerv. Hvor vidt det er aktuelt med slik skadefelling i Møre og Romsdal, er foreløpig uklart.

– Når vi fatter vedtak om ekstraordinære uttak, er det først og fremst kunnskap om bestandssituasjonen for jerv, dokumenterte skader fra beitesesongen 2014, vår vurdering av risiko for skader på husdyr i 2015 og rovviltnemndenes prioriteringer som er avgjørende, sier Yngve Svarte i Miljødirektoratet.

– Behovet for hiuttak vil bli vurdert fortløpende utover våren ettersom vi får bedre oversikt over utviklingen i bestanden.

Artikkeltags