Søkere til Vg2 helsefag og Vg3 påbygging til generell studiekompetanse ved Surnadal Videregående Skole er fortvilt over at disse linjene ikke skal startes opp til høsten, skoleåret 2022-2023. De har ikke søkt på andre tilbud og ønsker ikke å flytte ut av kommunen for å gå på skole. Forslaget fra fylkeskommunedirektøren er at disse ikke blir startet opp.

34 klasser på 13 skoler blir ikke satt i gang i Møre og Romsdal skoleåret 2022-2023, iflg fylkeskommunedirektøren.

Etterspørsel etter helsefagarbeidere er kjempestor. Derfor må linjene i helsefag opprettholdes. Surnadal kommune lyser ut flere læreplasser i helsearbeiderfaget. Norge manglet hele 7.000 sykepleiere i 2021. Vi vil mangle 28.000 sykepleiere i 2035 hvis dette fortsetter.

Søkertallene er under de fastsette krava til oppstart. Men kravene må kunne justeres når vi ser behovene etter helsefagarbeidere. Det er store konsekvenser for det lokale arbeidsliv.