Nå blir Surnadal Transport medeiere i Toten Transport AS.

– Et av Norges største privateide transport- og logistikkselskap har inngått intensjonsavtale med en kjøpergruppe bestående av Surnadal Transport AS, Litra AS, LRN Transport AS og Gausdal Landhandleri AS om overtagelse av selskapet i løpet av mai 2020, skriver de i en pressemelding.

Den nye kjøpergruppen vil samlet eie 70 prosent av selskapet fordelt på like store aksjeposter, mens de tidligere eierne av Toten Transport AS vil eie 30 prosent av selskapet.

Surnadal Transport vil da ta en del i en ny norsk gruppering, som samlet vil disponere mer enn 850 biler, direkte og indirekte sysselsette over 1.400 ansatte og med en omsetning på opp mot 2,4 mrd., melder de.

Målet for de nye eierne er å videreutvikle Toten Transport som en sterk norsk aktør, med hovedsete i Norge og på Raufoss.

Atle Norli, daglig leder i Surnadal Transport AS, sier at dette er nok et viktig skritt som tas for å styrke Surnadal Transport AS sin posisjon lokalt og nasjonalt.

– Det å tilhøre større allianser med store solide norske aktører er viktig for oss for å møte morgendagens konkurranse. Det å gjennomføre slike strategiske grep er nødvendig for å vokse videre i et svært konkurranseutsatt marked framover. Vi i Surnadal Transport AS er derfor svært fornøyde med å ta del i dette oppkjøpet og ser mange synergier på tvers av eiersammenslutningen som bedre utnyttelse av bilmateriell og større innkjøpssamarbeid. Alle i eiergruppen er enige om at dette oppkjøpet er viktig for å sikre en sterk norsk utvikling i bransjen, sier Norli.