Vedtaket gjelder fra torsdag 18. november klokken 16.00 til torsdag 25. november klokken 12.00.

– Det er stigende smittetrend i kommunen. Smitten skjer på tvers av alder og vaksinasjonsstatus. Kommuneoverlegen sin vurdering er at videresmitte til hustandsmedlemmer som igjen smitter andre utenfor husstanden, er det som driver pandemien videre lokalt, skriver Surnadal kommune i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Endringene

Surnadal kommune har gjort det samme vedtaket som Kristiansund kommune innførte tidligere denne uka, og har denne ordlyden:

1. Varighet av isolasjon utvides til 7 dager for personer som har påvist SARS-CoV-2. Gjelder for fullvaksinerte, delvaksinerte og uvaksinerte i alle aldre.

2. Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære (eksempelvis kjæreste) til en person med påvist SARS-CoV-2 skal i karantene i 7 dager fra testdato hos påvist tilfelle. Karantenen forutsetter at det har vært nærkontakt. Karantenen gjelder for både fullvaksinerte, delvaksinerte og uvaksinerte i alle aldre. Det er ikke mulig å teste seg ut av denne karantenen.

Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære bør i løpet av karantenetiden testes minst to ganger med PCR på kommunens teststasjon. Siste test bør tas tidligst på dag 5 av karantenen.

Ved symptomer skal man teste seg så snart som mulig.

Unntak:

  • Der arbeidsgiver i henhold til DSB sine retningslinjer definerer den ansatte som samfunnskritisk kan det gis karantenefritak i arbeidstiden, men ikke på fritiden. Et slikt karantenefritak bør praktiseres strengt og bør ledsages av forsterkede smitteverntiltak (munnbind og daglig testing med hurtigtest eller PCR).
  • Personer som har fått boosterdose/ 3. dose av koronavaksinen og det har gått mer enn 1 uke.
  • Personer med gjennomgått Covid-19 siste 6 måneder

Situasjonen nå

Surnadal har hatt økende smittetall de seneste ukene. Den stigende smittetrenden er i første rekke knyttet til reiseaktivitet, og de smittede har vært i alle aldersgrupper, flest blant barn og unge.

De påviste tilfellene har både vært vaksinerte og uvaksinerte. Det er flere påvist smittede ved skole og barnehage, og TISK-arbeidet er krevende.

«Lokalt oppleves det at søsken og husstandsmedlemmer smitter nye klasser og grupper videre. Strategien med test i stedet for karantene klarer ikke å bremse smitten. Kommuneoverlegens vurdering er at videresmitte til husstandsmedlemmer varianten ser ut til å som igjen smitter andre utenfor husstanden, er det som driver pandemien videre lokalt. Det er helt nødvendig å sette inn tiltak dersom vi ikke skal miste kontrollen på smitten med overbelastning av helsevesenet som konsekvens», skriver kommunen i grunnlaget for vedtaket.