– Laginnsatsen i organisasjonen har vært formidabel og mye har skjedd hos oss i første halvår. Vi åpnet nytt avdelingskontor i Kristiansund 1. mars, andelen medarbeidere er økt med om lag 30 prosent siden årsskiftet og vi overtok forsikringsportefølje fra tidligere Surnadal Sparebank i begynnelsen av mai, sier administrerende banksjef Jonny Engdahl i en pressemelding.

Engdahl trekker fram trivsel og lite sykefravær som ekstra positivt.

– Det er også ekstra gledelig å registrere at sykefraværet er på rekordlavt nivå. Kun 0,8 prosent fravær i første halvår tyder på høy trivsel og engasjement for å skape resultater og gode kundeopplevelser. Innsatsen mot vår framtidige ambisjon som lokalbank i Møre og Romsdal er meget bra, sier Engdahl i pressemeldingen.

I 2020 kunne banken vise til et resultat på 11,6 millioner kroner første halvår. I år var halvårsresultatet på 38,9 millioner. Banken viser til at fjoråret var preget av korona. Lavere smittetrykk, god utvikling i vaksinasjonsprogrammet og gradvis gjenåpning av samfunnet har gitt og vil gi bedre utsikter for norsk økonomi. Dette påvirker også norske banker positivt framover.

Høyere kredittvekst

De siste 12 månedene har kredittveksten hos privatkunder og bedriftskunder økt 19,5 og 26,6 prosent. Dette er fire ganger så mye sammenliknet med den generelle kredittveksten i Norge. Som vil si at banken har flere som tar opp lån.

I pressemeldingen skriver banken at netto renteinntekter er økt med 2,2 millioner kroner til 35,7 millioner kroner. Dette er en økning på 6,5 prosent fra samme periode i 2020. Økningen skyldes høyere forretningsvolum og bedrede marginer på innskudd. For 2021 under ett, vil netto renteinntekter bli høyere enn i 2020.