Gå til sidens hovedinnhold

Styrevedtak: Banker på Nordmøre slår seg sammen

De to bankene skal bli til én fra 1. mai 2021.

28. august ble det kjent at Sparebank 1 Nordvest og Surnadal Sparebank skal slå seg sammen og bli til Sparebank 1 Nordmøre.

Tirsdag 20. oktober har styrene i de to bankene formelt vedtatt avtalen om sammenslåing, opplyser de i en pressemelding.

Styrene i de to bankene vil nå fremme forslag overfor sine respektive generalforsamlinger om sammenslåing av de to bankene. Det tas sikte på å avholde møte i generalforsamlingene den 24. november 2020.

Det tas sikte på å gjennomføre sammenslåingen omkring 1. mai 2021.

Troelsen blir sjef, Folland får egen avtale

«Den nye banken skal få navnet SpareBank 1 Nordmøre og betjene et marked som strekker seg tvers gjennom Møre og Romsdal og til Trøndelag, med kontor i alle de tre mørebyene, Trondheim og åtte andre steder fra ytre til indre Nordmøre. SpareBank 1 Nordmøre skal ha hovedbaser i Surnadal og Kristiansund», skriver de i pressemeldingen.

Det er dagens administrerende direktør i Surnadal Sparebank, Allan Troelsen, som blir sjef for Sparebank 1 Nordmøre.

– Med 12 kontorer opprettholder vi begge bankenes tradisjon for å være tett på kundene våre og ha korte beslutningsveier. Våre ansatte kjenner kundene, bedriftene og samfunnet de jobber med. Tilgjengelighet, lokal tilstedeværelse og personlig rådgivning skal fortsatt være et tydelig varemerke og et konkurransefortrinn, sier Troelsen i pressemeldingen.

Odd Einar Folland vil fortsette i sin rolle som administrerende direktør i SpareBank 1 Nordvest inntil gjennomføring av sammenslåingen. «Det vil bli inngått en egen avtale som beskriver Follands rolle etter sammenslåingen», står det i pressemeldingen.

Les også

Slår seg sammen: – Dette er ikke slutten på bankenes historie, men starten på et nytt kapittel

Les også

Lokale banker slår seg sammen

Oppretter to stiftelser

Den sammenslåtte banken vil være tilknyttet Sparebank 1-alliansen. Dette er ifølge pressemeldingen basert på vurderinger knyttet til bankens mål, inkludert omfanget av antallet berørte kunder, medarbeidere og forretningsområder.

I forbindelse med sammenslåingen skal det opprettes to stiftelser som skal være eiere i den nye banken. I Kristiansund opprettes Sparebankstiftelsen Nordvest og i Surnadal opprettes Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank. Disse stiftelsene skal bruke av bankens overskudd og gi gaver til gode, allmennyttige formål i regionen.

Les også

Ordfører Svinvik: – Trist at skole legges ned og at Surnadal forsvinner i banknavnet

Styrene i bankene er enige om et bytteforhold på 67,29 prosent til SpareBank 1 Nordvest og 32,71 prosent til Surnadal Sparebank. Dette ut fra verdijustert egenkapital og normalisert resultat i de to bankene.

Som en følge av bytteforholdet vil det i forbindelse med sammenslåingen bli gitt et vederlag til egenkapitalbeviseiere i Surnadal Sparebank på 1.991.101 egenkapitalbevis i den sammenslåtte banken. I Surnadal Sparebank er det i dag utstedt 2.015.345 egenkapitalbevis, noe som innebærer at ett egenkapitalbevis i Surnadal Sparebank byttes med ca. 0,99 egenkapitalbevis i den nye banken. Egenkapitalbeviseierne i SpareBank 1 Nordvest vil beholde sine 2.243.478 egenkapitalbevis, i og med at banken er juridisk overtagende bank.

Rundt 200 ansatte

Videre vil det bli utstedt 1.409.099 egenkapitalbevis til Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank og 3.418.159 egenkapitalbevis til Sparebankstiftelsen Nordvest. Dette utgjør henholdsvis 15,5 prosent og 37,7 prosent av den sammenslåtte bankens utstedte egenkapitalbevis.

Det er beregnet at de to stiftelsene og egenkapitalbeviseierne til sammen vil eie omkring 40 prosent av bankens egenkapital ved sammenslåing.

SpareBank 1 Nordmøre vil få over 30 milliarder kroner i forretningskapital, om lag 200 ansatte i konsernet og tilstedeværelse på 12 kontorer: Surnadal og Kristiansund (hovedbaser), Averøy, Eide, Gjemnes, Heim, Molde, Smøla, Tingvoll, Trondheim, Aure og Ålesund.

Kommentarer til denne saken