Nofima investerer i utbygging og videreutvikling av forskningsstasjonen på Sunndalsøra. Nylig vedtok styret en ytterligere investering på 7,5 millioner. Dermed blir årets investeringer på 16,5 millioner kroner. Møre og Romsdal fylkeskommune bidrar med tre millioner.

Dette melder Nofima i en pressemelding mandag.

Stasjonen på Sunndalsøra betegnes som Nofimas spydspiss innenfor forskning på oppdrett i lukkede og semilukkede anlegg. I 2006 ble det besluttet å satse på Norges første store forskningshall innenfor resirkuleringsanlegg, eller RAS som det heter innenfor oppdrettsnæringen.

Nå skal Nofima bygge hele 20 såkalte «singel-RAS».

– I Nofima skal vi alltid være i forskningsfront på resirkuleringssystemer. Næringen investerer milliarder i forskjellige resirkuleringssystemer, og da må vi som forskningsinstitutt ha den nødvendige infrastrukturen slik at vår forskning er relevant, sier Øyvind Fylling-Jensen, administrerende direktør i Nofima.

Det påpekes at forskningsstasjonen for bærekraftig akvakultur på Sunndalsøra er viktig for at Nofima skal være i forskningsfronten. Bygging av småskala resirkuleringsenheter (RAS) sikrer fleksibilitet og mulighet for et godt vitenskapelig design på forsøkene som skal gjøres på Sunndalsøra i framtiden.

Ferdig neste sommer

– Behovet innen RAS-forskning har de senere årene blitt svært tydelig i det internasjonale fagmiljøet, og er særlig relevant i Nofimas arbeide innen fôr og ernæring. Løsningen er at hvert kar etableres med et eget RAS-system, såkalt «Single-RAS», sier Synnøve Helland, leder av stasjonen på Sunndalsøra.

Går alt etter planen skal utbyggingen og ombyggingen stå ferdig neste sommer, heter det i presseskrivet.

Nofima opplever stor pågang for å utføre prosjekter med RAS som forsøksverktøy, og alle RAS-fasilitetene ved stasjonen er booket til og med første halvår 2022.

Nofima leder CtrlAqua som er et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) på RAS. Senteret har åtte års varighet (2015- 2023), og er Nofimas største enkeltprosjekt. Prosjektet fikk meget god evaluering ved halvgått løp i 2019 og har bidratt til at Nofima er i forskingsfront på RAS, med en tydelig profil nasjonalt og internasjonalt.

I siste tildeling av forskningsmidler i Forskningsrådet fikk Nofima innvilget to prosjekter på totalt 20 millioner kroner for kunnskapsbygging om produksjon av fisk i RAS-system.