Styrer en butikk som omsetter for 250 millioner i døgnet

Med 23 år i Equinor og erfaring fra flere områder av selskapets virksomhet, mener Kristin Westvik at hun har en god ballast for å skjønne hverdagen for de fleste i organisasjonen hun leder.