Her kan du følge styremøtet som starter klokka 10 onsdag.

Styremøtene i Helse Møre og Romsdal (HMR) starter alltid med en orientering med administrerende direktør, Øyvind Bakke.

Ofte blir noe han tar opp her selve hovedsaken. Det ble det i alle høyeste grad da han i forrige møte gikk gjennom en Facebookpost fra grunnlegger av Bunadsgeriljaen, Anja Solvik.

Innholdet i orienteringen informeres det ikke om på forhånd.

Status SNR Hjelset og Kristiansund

Deretter skal styret informeres om status for byggingen av SNR Hjelset. I tillegg kommer det også en statussak om SNR Kristiansund - altså spesialisthelsetjenestens tilbud i Kristiansund fra våren 2025.

Denne gangen skal det også informeres om DMS Kristiansund - distriktsmedisinsk senter. Dette er helseforetakets, kommunenes og helsenæringenes totale tilbud i Kristiansund.

Etter lunsj starter møtet med en stor orienteringssak om sykehuset i Ålesund og det såkalte AIO-prosjektet. I oktober ble det klart at foretaket ikke fått lån som forventet til dette nå, og må gjøre noen justeringer som orienteres om her. Denne saken er også ført opp som en vedtakssak etter lunsj.

Lange ventetider for barn og unge i psykiatrien

Neste sak er en grundigere orientering fra flere avdelinger.

Blant annet handler dette om utvikling av ventetider, fristbrudd, ferdigbehandlede pasienter i sykehusene, økonomi og sykefravær, for å nevne noe.

Som så ofte, er det ventetidene i barne- og ungdomsspykiatrien som er verst: Gjennomsnittlig ventetid for denne gruppen var 99 dager i oktober, altså mer enn tre måneder. Det er er en reduksjon på ni dager sammanliknet med september, men 47 dager mer enn samme periode i fjor.

Budsjett for 2023 og fødesaken

Styret skal også behandle budsjettet for 2023.

De får det tilbake i desember, men tegningen er klar: Inntektene blir lavere og utgiftene høyere. Dermed må helseforetaket gjennomføre effektiviseringstiltak for nærmere 150 millioner kroner. Det utgjør ca 2 prosent av brutto driftsbudsjett.

Den største økningen i kostnader i 2023 er knyttet til innføring av Helseplattformen.

Etter vedtakssaken om sykehuset i Ålesund, følger de opp foretaksmøtet om fødetilbudet på Nordmøre og i Romsdal.

Denne saken har Tidens Krav omtalt her:

Avsluttes med doktorgradsarbeid fra Kristiansund

Deretter får styret for en orientering om status for innføringen av Helseplattformen i fylket.

Det skal etter planen skje i april 2023.

St. Olav innførte det nye journalsystemet tidligere i november. I HMR er de nå bekymret for at de ikke skal klare å skaffe nok instruktører til å ta seg av opplæringen de neste månedene.

Til slutt skal Kirsti Sevaldsen, seksjonsleder for ortopediske leger ved SNR Sjukehuset Nordmøre og Romsdal presentere sitt doktorgradarbeid om hofteproteser og sementeringsteknikk.

Her kan du lese mer om det:

Styremøtet er på sykehuset i Kristiansund og starter klokka 10.

Nordmørslista, Rødt Kristiansund og Bunadsgeriljaen har en markering uten for sykehuset klokka 15.