Det er Multiconsult som har gjort en beregning av det tekniske potensialet for produksjon av solkraft i Norge. Bjørn Thorud, som har hatt ansvaret for kartleggingen utført for Solenergiklyngen, sier til NRK det er et stort uutnyttet potensial i solenergi i Norge.

Av den totale strømproduksjonen på 157 TWh i Norge, står vannkraft for 138 TWh og vindkraft for 15 TWh. Sol står foreløpig for bare 0,15 prosent av strømproduksjonen i Norge. Multiconsult har i sin beregning delt opp etablering av solcelleanlegg på bygninger og på andre egnede arealer.

– På egnede tak og fasader på forretningsbygg, hus, fjøs og garasjer kan det produseres 66 TWh strøm i året. Det er omtrent halvparten av det vi bruker her i landet, så det er veldig mye, sier Thorud.

– Tas utbyggingspotensialet for allerede beslaglagt mark, som jordbruksarealer antatt å være ute av drift, parkeringsplasser og avsluttede deponier med, så kan solcelleanlegg bidra med til sammen 199 TWh årlig, skriver Solenergiklyngen i sin rapport.

I sin beregning har Multiconsult bare vurdert det tekniske potensialet for solenergi, ikke det økonomiske. Mulighetene for å lage strøm i bygninger er størst i Sørøst-Norge og Sørvest-Norge.