– Strømsalgselskaper tjener gode penger på høye og ulovlige gebyrer. Kunder som har betalt for mye, bør selvfølgelig få disse pengene tilbake, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket.

En undersøkelse fra Norges Bank viser at gjennomsnittskostnaden for å utstede en papirfaktura i 2020 var rundt seks kroner. En undersøkelse Forbrukerrådet har gjort, viser at Polarkraft tar 74 kroner i gebyr, etterfulgt av Follo Energi, Fortum, GNP, Hurum Kraft, Kraftriket og Smart Energi med 69 kroner. Selskaper som Fjordkraft, Gudbrandsdal Energi, Trøndelag kraft og Å strøm tar alle tar 49 kroner for papirfaktura.

Mener Telenor bryter loven

En lovendring 1. januar gjorde det ulovlig å ta mer i fakturagebyr enn det faktisk koster å sende regningen. Denne loven bryter Telenor, mener Forbrukerrådet.

Teleselskapet opptil 79 kroner i fakturagebyr for å sende regningen til sine kunder, skriver NRK.

– Det er ikke lov å ta seg så godt betalt. Ny finansavtalelov er klokkeklar i sin beskjed til alle som utsteder faktura: Du kan ta deg betalt, men ikke mer enn det faktisk koster deg å gjøre det, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet til rikskringkasteren.

Forbrukerrådet har tidligere anslått at prisen for å sende en slik faktura ligger et sted mellom 5 og 10 kroner.

Telenor mener at finansavtaleloven ikke gjelder gebyr på papirfaktura.

– Det er Telenors forståelse at finansavtaleloven § 2–4 omfatter betalingsinstrument og betalingsmiddel, og at gebyr på papirfaktura derfor ikke er omfattet, skriver selskapet i sitt tilsvar.

De legger også vekt på at de har stor forståelse for at noen kunder finner det utfordrende med digitale løsninger.

Forbrukertilsynet er uenige med Telenor og støtter seg til Forbrukerrådets tolkning.

– Etter vårt syn er det ingen tvil om at finansavtaleloven setter klare rammer for hvilken størrelse fakturagebyret kan ha, og faktiske kostnader er rett og slett det koster å printe ut en faktura og det å sende den i posten – altså porto. Det sier seg selv at det ikke er 79 kroner, sier Tonje Drevland, underdirektør i Forbrukertilsynet, til NRK.