(Nettavisen): Kraftprisen til husholdningene – altså prisen du betaler for ditt løpende strømforbruk – utgjorde i gjennomsnitt 54,8 øre i fjerde kvartal i fjor. Det er altså en oppgang på 52 prosent fra fjerde kvartal 2017, ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

I fjerde kvartal 2017 betalte husholdningene 36,0 øre for 1 kWh, eksklusive nettleie og avgifter.

SSB skriver at strømprisene til husholdningene er på rekordhøye nivåer. Vi må tilbake til 2010 og 2011 for å finne priser i nærheten av disse nivåene.

Får skylden

SSB skriver at den rekordhøye strømprisen må ifølge NVE ses i lys av økte priser på gass og kull. i tillegg er det en vesentlig høyere pris på CO₂-kvoter i EU.

Dette har gitt økte kostnader for kraftproduksjon i Europa. Men det har også påvirket de norske kraftprisene gjennom import fra og eksport til landene vi har forbindelse til.

Den totale strømprisen for husholdninger består av kraftpris, nettleie og avgifter. Totalprisen var i gjennomsnitt 114,9 øre/kWh i 2018, som er 19 prosent høyere enn i 2017. Også dette er et rekordhøyt nivå.

Variabel var dyrest

Husholdningene som har inngått strømkontrakter med variabel pris, betalte i gjennomsnitt mest for strømmen i fjor. De måtte ut med 52,6 øre per kWh.

For kontrakter tilknyttet elspotprisen var gjennomsnittsprisen ifølge SSB 47,6 øre/kWh i 2018. De fleste husholdningene velger denne typen kontrakter.

De som kom klart best ut i fjor, var husstandene som hadde eldre fastpriskontrakter. I gjennomsnitt betalte disse husstandene 31,9 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie.

Raskere effekt

Den lavere prisen for disse kontraktene kan ses i sammenheng med økte elspotpriser, altså markedet for de kortsiktige prisene. Disse prisene raskere inn for husholdninger med andre typer strømkontrakter enn fastpris.

Ser vi på den totale strømprisen som husholdningene må ut med, altså med nettleie og avgifter, var den i fjerde kvartal på 123,4 øre per kWh. Det er en oppgang på 25,4 prosent det seneste året, men uendret i kvartalet.

Økningen i nettleie og avgifter har vært mye lavere enn økningen i kraftprisen. Trøsten får være at strømprisene er på vei nedover.

Ulike brukergrupper

Statistikken fra SSB viser gjennomsnittlige priser for elektrisitet for husholdningene, men også for tjenesteytende næringer og industri, samt elektrisitetspriser i engrosmarkedet. Tallene viser prisutviklingen i strømmarkedet etter forbruksgrupper og strømpriskontrakter.

Kraftprisen til de profesjonelle brukerne er lavere enn det husholdningene betaler. Den kraftkrevende industrien betaler klart lavest kraftpris per kWh.