Strid om (Møreaksen) i fylkesutvalget

Skal Møreaksen nevnes i en parentes i fylkets forslag til prioritering i Nasjonal Transportplan (NTP)? Det var spørsmålet som opptok fylkesutvalget torsdag.