Det begynner å gjøre vondt nå, først og fremst for elevene som er rammet. Bare i grunnskolen i Molde er det nå omtrent 1.100 elever som ikke får den undervisningen de har krav på. I tillegg kommer de rammede i videregående. Foreldre og elever fortviler.

I dette perspektivet er det både beklagelig og helt unødvendig av Utdanningsforbundet å trappe opp streiken. Det bidrar ikke til noen løsning, men får store negative konsekvenser for elevene. Dette kommer på toppen av ettervirkningene av pandemien, der vi vet at det er de mest sårbare av ungdommene som er hardest rammet.

Har ansvar for flere

Utdanningsforbundet legitimerer dette med behovet for å få KS tilbake til forhandlingsbordet, og at ansvaret ligger nettopp hos KS. Ja, KS har forhandlingsansvaret for undervisningspersonalet i forhandlingene. Men KS har også ansvaret for alle de andre gruppene. Disse kom til enighet under lønnsforhandlingene i vår, inkludert UNIO, som representerer lærerorganisasjonene. Det var et godt samlet oppgjør, som ga hele kommunelaget en lønnsvekst som gikk ut over frontfagsrammen. Dette nyter alle ansatte godt av, også lærerne. Skulle lærerne løftes enda mer måtte andre grupper fått mindre. Og det er der vi står fast nå.

Hvem skulle fått mindre?

KS har strukket seg svært langt og har nylig presentert et konkret og konstruktivt forlag som burde kunne bidratt til å løse streiken. Når det ikke har vært mulig å gå enda lenger er det på grunn av de økonomiske rammene kommunene har, og nettopp avtalen som er inngått med alle de andre fagforbundene.

Utdanningsforbundet har lagt fram lønnskrav som ble avvist av alle andre under lønnsforhandlingene i vår. Det er ikke mulig å ta en omkamp om dette nå. Hvem skulle i så fall fått mindre? Sykepleierne? Helsefagarbeiderne?

Les også

KS på kollisjonskurs

Les også

Alle unge, nyutdannede er vinnere i lønnsoppgjøret