Det ble mandag brudd i forhandlingene omkring Havne- og terminaloverenskomsten og Speditøroverenskomsten, og dermed havner forhandlingene på Riksmeklerens bord.

Det opplyser leder Terje Samuelsen av Fellesforbundets tariffavdeling i en pressemelding.

Underveis i forhandlingene NHO Logistikk- og Transport ble det klart at partene ikke maktet å komme til enighet. Det blir nå Riksmeklerens oppgave å unngå streik blant havnearbeiderne.

Tidspunkt for meklingsstart mellom NHO og Fellesforbundet er ikke fastsatt.