Lørdag var det stor aktivitet på Grip. Gripforeningen samlet huseierne til en storstilt dugnad for å rydde øya og strandsonen for søppel og gamle henslengte synder. Til sammen ble det samlet inn 40 m3 søppel, samtidig som en fikk fylt opp en mindre container med spesialavfall.

I årenes løp er det mye som har blitt lagt til side og etter hvert ikke har noen eier, i tillegg til alt som havet bringer med seg av plast og annen søppel. Til sammen var det mellom 50 og 100 personer i aktivitet lørdag formiddag for å bidra til å rydde kommunal grunn og strandsonen.

- Dette har blitt mulig å gjennomføre takket være stor velvilje hos ReMidt og deres underleverandør Retura. Retura har stilt med containere og ReMidt sørger for gratis mottak og sortering av avfallet når det kommer til land. Transporten har blitt besørget av Lerøy Midt AS Sier leder i Gripværingen Gjøran Johnsen.

Ole Tønder som til daglig kjører rutebåt ut til Grip, er også svært fornøyd med at spydspissen i reiselivsnæringen framstår ryddig og ordentlig for turistene som besøker øya.

Huseierne på Grip er opptatt av å ta vare på miljøet, og det var bare lovord å høste fra de som deltok.

- Dette er et tiltak som vi må prøve å få til årlig, og forhåpentligvis blir det mindre søppel år for år. Vi må få rette en stor takk til ReMidt og spesielt Erik Prytz Reitan for deres entusiasme og velvilje for å holde kystlinjen i Møre og Romsdal og Trøndelag rein og fritt for søppel og skrot. Samtidig vil vi også takke Lerøy Midt AS ved Odd Ivar Brunsvik som hjalp oss å gjøre dette mulig, øya ligger jo tross alt ca 12 km ut i havet vest for Kristiansund, så her er vi avhengig av transport med båt og kran.. Begge selskap bidrar til det beste for miljøet, turistene som besøker våre perler, samt innbyggerne som bor eller har landsted på våre vestlige ytterpunkter som også Grip er en del av, sier en entusiastisk Gjøran Johnsen.