Dette kommer fram i en pressemelding som markedsdirektør Leiv Tvenning mandag ettermiddag har sendt til Tidens Krav.

Tidens Krav har vært i sms-kontakt med markedsdirektør Tvenning, som opplyser at ingen i bedriften mandag ønsker å si noe mer enn det som kommer fram i pressemeldingen.

Stranda Prolog var forberedt på fortsatt vekst og hadde en stor ordrereserve da covid-19 rammet. Ordreinngangen var fortsatt god i starten av pandemien, men ble deretter svak. Med liten ordreinngang, store kostnadsøkninger på allerede inngåtte kontrakter, mangel på råvarer og arbeidskraft til å fullføre prosjektene, gikk dette etter hvert ut over lønnsomhet og likviditet, heter det i pressemeldingen.

Der kommer det også fram at administrasjonen og de ansatte har arbeidet for å redusere kostnader og få prosjektleveransene i havn.

Vi skaper framtidens oppdrettsteknologi​

Under tittelen «Vi skaper framtidens oppdrettsteknologi» skriver Stranda Prolog på sin hjemmeside dette om bedriften:

«Mye har forandret seg siden Stranda Prolog ble etablert på Averøy i 1946, men enkelte ting endrer seg aldri: Kunnskapsrike og engasjerte medarbeidere, solide produkter, innovasjon og gjennomføringsevne vil alltid være bærebjelker i selskapet vårt.

Den gang var vi et lokalt motorverksted med et par ansatte. I dag teller vi over 100 fast ansatte og ca. 40 innleide som sammen står helt i spissen for innovasjon og utvikling av havbruksnæringen i Norge og internasjonalt. Vi tilbyr systemer for både sjøbasert og landbasert oppdrett, logistikksett for skip og lastebil, og stasjoner for primær behandling av fisk.

Vår nøkkelkompetanse er håndtering av levende fisk og stresskontroll. Vi har mer enn 40 års erfaring med å gjøre levende fisk om til verdifullt råmateriale. Vi er godt kjent med å jobbe med teknologi på fartøy med merder, og jobber sammen med våre kunder for å utvikle nye produkter for deres drift».

Ifølge Stranda Prologs hjemmeside har bedriften over 100 fast ansatte og rundt 40 innleide.

Stranda Prolog – som ble etablert i Averøy i 1946, og nå holder til på Dale – har markert seg innen for innovasjon og utvikling av havbruksnæringen i Norge og internasjonalt. Bedriftens nøkkelkompetanse har vært håndtering av levende fisk og stresskontroll.

Forsinkelser

– Arbeidet har vist en positiv tendens, men det har kontinuerlig vært forsinkelser i pågående prosjekter og kontraktsforhandlinger. Samtidig har mengden forespørsler og utsendte tilbud, aldri vært større enn nå, heter det i pressemeldingen.

Og videre:

– Långiver har vist stor fleksibilitet gjennom den krevende markedssituasjonen, men med vanskelig tilgang på innsatsfaktorer og nye kontrakter lot situasjonen seg ikke løse.

Bedriften vil – gjennom pressemeldingen – berømme de ansatte for å ha stått på gjennom en vanskelig periode, både på anlegget i Kristiansund, i salgsteam og ute på montasjer rundt omkring i verden.

– Uten deres fleksibilitet, innsats og kompetanse, hadde nok denne dagen kommet tidligere. Dessverre klarte vi ikke å komme i mål, sier styret.

Ifølge pressemeldingen håper styret det er grunnlag og interesse for at hele eller deler av virksomheten kan startes opp igjen.