- La det være hevet over enhver tvil at Rødt, både lokalt og sentralt, ønsker opprettholdelse av et fullverdig sykehus i Kristiansund i tillegg til et fullverdig sykehus i Molde. Coronakrisen har kanskje for alvor vist oss behovet for nettopp dette, skriver Rødt Kristiansund i en pressemelding.

Rødt Kristiansund mener fødeavdelingen i Kristiansund er en livsnerve for en hel region.

– Rødt skal stå sammen med alle som kjemper for bevaring av fødeavdelinga i Kristiansund. Vi skal brette opp ermene og stille oss side ved side med modige lokalpolitikere, bunadsgerilja og lokalbefolkninga som nekter å akseptere en redusert sikkerhet for fødende på Nordmøre, heter det videre i pressemeldingen.

Det slås fast at Rødt kommer til å stemme for forslaget som fremmes i Stortinget 12. mai. De mener at å støtte forslaget fra Sp, Frp og SV, slik det foreligger, ikke vil tilsi at man aksepterer Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR).

– Rødt står fortsatt støtt i kampen for opprettholdelse av fullverdig lokalsykehus i Kristiansund, og vi står like støtt i kampen for bevaring av en fødeavdeling i Kristiansund, uavhengig av hvordan sykehusstrukturen blir i Møre og Romsdal., skriver Rødt.