Stortinget sa ja til å beholde føden fram til SNR, men nei til å bevare den etterpå

Stortinget hadde torsdag votering om Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023, hvor fødeavdelingen i Kristiansund var tema i to av forslagene. Flertallet av politikerne ønsker ikke å beholde fødeavdelingen etter at Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) står klart til bruk.

Stortinget hadde torsdag votering om Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023, hvor fødeavdelingen i Kristiansund var tema i to av forslagene. Flertallet av politikerne ønsker ikke å beholde fødeavdelingen etter at Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) står klart til bruk. Foto:

DEL

Stortinget sa nei til å beholde fødeavdelingen i Kristiansund etter at fellessykehuset står klart. Men det ble ja til forslaget om å beholde fødeavdelingen fram til nysykehuset tas i bruk.

Det er klart etter voteringen i stortingssalen torsdag.

Det var Sp, SV og Frp som foreslo at det skal være fødeavdeling i Kristiansund også etter at sykehuset på Hjelset er tatt i bruk.

Men dette stemte Arbeiderpartiet imot. Dermed var det ikke mulighet til flertall for forslaget når regjeringspartiene også var av samme oppfatning som Ap.

Derimot ble det flertall for Arbeiderpartiets forslag om å beholde fødeavdelingen i Kristiansund fram til fellessykehuset står klart. Her var det kun Høyre, KrF og Venstre som stemte imot.

I anmodningsvedtaket heter det at Stortinget ber regjeringen «sørge for at fødeavdelingen i Kristiansund består inntil fødeavdelingen ved det nye sykehuset på Hjelset er i drift».

Forslagene var en del av vedtaket for saken om Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023. Saken ble gjennomgått fra talerstolen i Stortinget tirsdag denne uken, men på grunn av et langt møte ble voteringen utsatt til torsdag.

Etter at resterende saksliste var gjennomgått, var det klart for votering i 12.30-tiden.

Les mer her:

Artikkeltags