Gå til sidens hovedinnhold

Stortinget må bestemme over hele spillmarkedet

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I et politisk ladet innlegg fremsetter tilsynet som skal ha ansvaret for kontrollen med spill i landet flere påstander uten rot i virkeligheten. Sannheten er at tilsynet mangler kontroll. Alle problemene som Nordal, avdelingsdirektør i Lotteri- og stiftelsestilsynet viser til, hadde blitt løst bedre med en lisensmodell, der hele markedet ville vært regulert og underlagt norsk lov.

Problemene tilsynet trekker opp viser at dagens enerettsmodell er utdatert, og gjør at myndighetene ikke har kontroll. Myndighetenes egne undersøkelser viser at omfanget av problemspill øker med dagens modell. Samtidig går fellesskapet glipp av store inntekter som kunne kommet samfunnet til gode. Nordal trenger ikke ta mine ord for dette, men han kan se til beviset fra utviklingen i Sverige.

Sverige er bedre på ansvarlig spill enn Norge. Sverige innførte en såkalt lisensmodell fra 1. januar 2019. Etter litt over ett år er erfaringene derfra svært gode. De har oppnådd en svært høy oppslutning om modellen der over 85 prosent av omsetningen nå er regulert av felles regler. Den nye reguleringen har i tillegg bidratt med 6,6 milliarder til den svenske staten i 2019.

Les også

En falsk lovnad fra gamblingbransjen

Les også

Vi står sammen i kampen mot problemspill

Les også

Lisensordning for spill er lønnsomt for staten, idretten og frivilligheten

Grunnen til at Sverige gikk inn for lisensmodell var fordi myndighetene manglet kontroll over markedet. Akkurat på samme måte som Norge nå har mistet fullstendig kontrollen. Svenske myndigheter konkluderer selv med at myndighetenes kontroll over spillmarkedet har økt etter at markedet ble omregulert. Det har også blitt enklere for myndighetene å føre kontroll med markedsføringen. I tillegg foregår større andel av spill i Sverige hos spillaktører som har lisens, enn før markedet ble omregulert. På denne måten har lisensreguleringen gjort at myndighetene har fått nye og bedre verktøy for å begrense problemspill.

Hvor i mandatet til Lotteri- og stiftelsestilsynet det står at de skal gå inn i en politisk debatt og argumentere for enerettsmodellen, vet jeg ikke. Men det vi vet er at medarbeiderne i Førde vil få en langt enklere hverdag i fremtiden når vi åpner for å regulere alle aktører som nordmenn faktisk spiller hos. Da vil tiltakene de iverksetter fungere for alle, ikke bare for de få.

Det er ikke ulovlig for nordmenn å spille på mine medlemsbedrifters plattformer. Det er heller ikke mulig for kontoret på Vestlandet å stoppe globaliseringen i verden. Men det er mulig å legge til rette for en regulering som hjelper flest mulig. Ikke tviholde på en regulering som hjelper stadig færre.

Kommentarer til denne saken