Gå til sidens hovedinnhold

Stort fokus på kraft, også fra Kristiansund

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg viser til innlegg fra Tor Garshol med tittel: Manglende interesse for Nordmøres viktigste sak.

I innlegget etterlyser han engasjement fra Kristiansund om saken. Det første jeg vil kommentere er at jeg er helt enig i at dette er en svært viktig sak for Nordmøre. I forhold til det blå og grønne skiftet så har vi store muligheter til vekst og utvikling for næringslivet i regionen, og da kan det ikke være slik at mangel på kraft reduserer denne muligheten.

På senvinteren fikk vi kunnskap om at Statnett ønsket å droppe å utrede de to nordlige alternativene for krafttilgang til regionen. Vår oppfatning var at dette var de to eneste alternativene som sikrer nok kraft både til Nordmøre og Romsdal i det lange perspektiv. Og nettopp fordi at dette er en så viktig sak så bestemte kommunene på Nordmøre at vi skulle engasjere oss samlet i denne saken, via Nordmøre IPR. Som kjent så er jeg som ordfører i Kristiansund leder av NIPR. Den 19. mars sendte vi derfor et krav til Statnett, underskrevet av alle ordførerne på Nordmøre, der vi krevde at de to nordlige alternativene også måtte utredes. Resultatet av dette ble jo at Statnett valgte å ta inn igjen de to nordlige alternativene.

Enstemmig fylkesutvalg

Nå i august så fikk vi også med oss regionrådene i Romsdal og på Sunnmøre på en uttalelse til Statnett. Der krevde vi felles at en ny og langsiktig løsning for krafttilgangen må tilfredsstille det framtidige kraftbehovet til HELE regionen. Jeg deltok også i et felles møte med Statnett om dette under Jazzfestivalen i Molde i sommer.

Jeg kan også opplyse om at kommunene Averøy, Aure, Tingvoll, Smøla og Kristiansund har engasjert seg i saken via vårt eierskap i NEAS. Undertegnede er styreleder i konsernet.

Det var også gledelig at et enstemmig fylkesutvalg denne uka støttet oss i kravet om ei løsning med ei ny 420kv-linje nordfra.

Tas opp med Mørebenken

Når det gjelder det politiske engasjementet fra sentrale politikere, så kan jeg opplyse om at NIPR har løftet problemstillingen med Mørebenken tidligere. Førstkommende fredag kveld har vi i tillegg invitert kandidatene til den kommende Mørebenken til en diskusjon om nordmørssaker, og saken om krafttilgang vil ha en sentral plass på dette møtet.

Så denne saken har, og vil fortsatt ha, stort fokus framover, også fra Kristiansund.

Les også

Manglende interesse for Nordmøres viktigste sak

Les også

Nordmøre og Romsdal er uenige med Statnett

Les også

Fremtidige arbeidsplasser på Nordmøre er i fare

Kommentarer til denne saken