Gå til sidens hovedinnhold

Større grunn til å komme, mindre grunn til å dra

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

For mange ungdommer finner ikke den rette jobben i Møre og Romsdal. Det må vi gjøre noe med.

Møre og Romsdal har et arbeidsmarked som preges av fantastiske bedrifter i blant annet offshoreindustri, maritim sektor, havbruk, fastlandsindustri, reiseliv og handelsnæringer. Ingen andre steder i landet skapes det så store eksportinntekter per innbygger som i industrifylket Møre og Romsdal. Å videreutvikle disse næringen slik at de utgjør bærebjelker i samfunnet vårt og Norge også i fremtiden er en sentral oppgave. Arbeiderpartiet vil øke eksporten med 50% på ni år. Det gir store muligheter som vi i Møre og Romsdal skal utnytte.

Samtidig er det altfor mange unge ikke finner jobb her hjemme. Det er en utfordring vi må løse.

Flere statlige arbeidsplasser

Underskuddet av offentlige arbeidsplasser, sammenlignet med resten av landet, bidrar til et mindre variert arbeidsmarked blant annet for kvinner med høy utdanning. De siste åra har også Høyre og Frp sentralisert vekk en rekke offentlige arbeidsplasser fra fylket. Den utviklinga må vi snu. Slike arbeidsplasser vil kunne ha en trekkplaster-effekt og bidra til at nyutdannede vil flytte hit.

Høyreregjeringa planlegger nå å bruke inntil 36 mrd. på et nytt regjeringskvartal i Oslo. Det prosjektet bør skaleres ned. I stedet bør en benytte anledningen til å desentralisere flere arbeidsplasser til distriktsfylker som Møre og Romsdal.

Klimaomstilling gir muligheter

Vi må også gripe mulighetene som klimaomstillingen skaper - verden vil ha behov for nye løsninger som vi er gode på å utvikle i Møre og Romsdal. Norge skal satse på grønn skipsfart, hydrogen, havvind, batteriproduksjon og mineralutvinning. Dette passer industrifylket Møre og Romsdal. Vi må sørge for at disse nasjonale satsningene skaper arbeidsplasser i vår del av landet.

Trenger hele, faste og trygge jobber

Flere heltidsstillinger er et annet viktig grep vi må ta dersom vi vil ha nyutdannede tilbake. Dette gjelder særlig i handelsnæringer og i helse- og omsorgssektoren. Arbeiderpartiet vil jobbe for å bygge en heltidskultur i hele fylket. Ufrivillig deltid rammer flest kvinner. Slik kan vi ikke ha det.

Vi trenger kraftigere tiltak i arbeidslivet for å forhindre at mennesker blir utnyttet, slik vi har sett i enkelte bransjer. Møre og Romsdal Arbeiderparti vil gjennomføre en storrengjøring i arbeidslivet for å rydde opp og forsikre oss om at norske lønns- og arbeidsvilkår gjelder. Dette er viktig for å gjøre arbeidslivet attraktivt for fagarbeidere.

Mindre grunn til å dra - satse på utdanning

Gjennom et godt og bredt utdanningstilbud kan vi bidra til at ungdommer finner det utdanningstilbudet de ønsker her hjemme. Vi må styrke høyere utdanning og fagskoletilbudet i fylket med et bredere studietilbud i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund slik at flere får mulighet til å ta utdanning her hjemme.

Vi trenger flere fagarbeidere

I årene fremover vil vi trenge mange gode fagarbeidere som kan sikre en konkurransedyktig industri og utvikle nye næringer. Fagutdanningene våre må ta utgangspunkt i arbeidslivets behov i dag, og i åra som kommer. Det betyr at vi må investere mer i undervisning og utstyr på skolene og at elevene må få flere muligheter til å møte virkeligheten ute i bedriftene tidlig. Og vi må sørge for å ha læreplasser til alle.

Fagskolene skal gi solid, høyere yrkesfaglig utdanning. Møre og Romsdal arbeiderparti vil gi fagskoleutdanningene en viktigere rolle i den livslange læringen og satse på disse i tett samarbeid med partene i arbeidslivet. Også her må vi styrke undervisning og utstyr som er tilgjengelig for å sikre at vi også i framtida utdanner noen av verdens beste fagfolk.

Fylkeskommunen - en aktiv medspiller

Møre og Romsdal fylkeskommune har satt av 10 millioner kroner til et særskilt lærlingeløft når i 2021. I tillegg har Møre og Romsdal Arbeiderparti tatt initiativ til å starte prosjektet “Den norske fagarbeidaren” for å øke andelen fast ansatte fagarbeidere i maritim sektor. Vi er opptatt av å bruke fylkeskommunen aktivt for å styrke verdiskapinga i fylket. Men staten må også komme sterkere på banen enn det Høyre-regjeringa har vist vilje til så langt.

Møre og Romsdal har enorme muligheter i åra som kommer. Men det trengs målretta politikk for å videreutvikle eksisterende industri, skape ny industri og stoppe mer privatisering, sentralisering og salg av Norge. Arbeiderpartiet står klar. Vi vil styrke verdiskapinga i hele Norge. Nå er det vanlige folk sin tur!

Kommentarer til denne saken