Støre har ved egne utsagn uttrykt at han føler større identitet med Høyre enn Rødt. Dette har da også vært godt synlig i praktisk politikk. Konkret kan nevnes EØS-avtalen, som ligger fast som grunnlag for utøvende norsk politikk, støtten til helseforetaksmodellen eller ingen vilje til å gripe inn i markedet når det gjelder strømpriser. Ideologisk er AP i klemme med Støre som leder for en klart høyreorientert politikk. Det er et påtrengende behov for å komme seg unna denne oppmerksomheten. Meningsmålingene er det enkleste beviset på dette. Kattepinen for Støre er at han sitter på fanget til storkapitalen, og at han fra den posisjonen skal forsvare «vanlig folk». I praksis en umulig oppgave, men det er jo det han har valgt

Frp var i samme situasjonen i forrige regjering, og stod fram med støtte til Møreaksen og å tilslutte seg det europeiske kraftmarkedet. I regjering støtte til etablert makt og til et europeisk strømmarked. Så mye var det verdt å ofre seg i kampen for «folk flest». I ettertid kommer det unnskyldninger om at det var ikke ment slik. Hvordan Frp enn snur og vender på dette var også deres valg å sitte på fanget til storkapitalen i Høyre-regjeringen.

At Støre har behov for å finne en ideologisk vei ut av uføret, er forståelig. Det enkleste blir å skyte fra hofta og fortelle at egentlig er det Rødt og Frp som utgjør den ideologiske enheten i norsk politikk.

Rødts 8 representanter på Stortinget har blitt det håret i suppa som har fått det til å koke over for Støre. Fra Rødts ståsted må dette utelukkende oppfattes positivt. Mer i samme retning vil komme.

Rødt skal få svi, av den enkle grunn at Rødt som parti har valgt å stå opp mot kapitalens løsninger, slik som EØS, helseforetak, strømpriser osv. Så langt har Rødt vært vaksinert mot det å bli korrumpert til å sette seg på kapitalens fang. Undertegnede har selv fått tilbudet fra Jens Stoltenberg om medlemskap i Ap, men takket nei av lojalitet til innsatsen fra mange som ikke lot seg manipulere og fremmedgjøres.

Rødt er i ferd med å komme i en posisjon hvor vi utfordrer Ap på å være arbeiderklassens parti i en tid hvor storkapitalens sterkeste krefter utfordrer og truer vår velferd på praktisk talt alle områder.

Rødts representanter vil få mange gode tllbud om laurer og lønn og det vil bli harde politiske kamper internt i Rødt. Men vi skal stå hainn av!

Les også

Støre og strømsituasjonen

Les også: Statsminister Jonas Gahr Støres nyttårstale