På hovedsiden av nettutgaven av Tidens Krav presenteres et innlegg av Jan Gunnar Engvig, med et kart hvor fire sirkler omtrentlig angir hvor dagens sykehus i Volda, Ålesund, Molde og Trondheim ligger. Sykehuset i Kristiansund er utelatt, på samme måte som sykehusene på Orkdal, Røros og Lillehammer heller ikke er med. Av en eller annen grunn er heller ikke det nye fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal på Hjelset med.

Fortsatt er det noen på Nordmøre som stirrer på kartet og håper at klarsynet skal slå ned. Kartet viser at sør for Fursetfjellet ligger fødeavdelingene nær hverandre, men i nordfylket blir det ingen. Men kartet viser ikke hvor folk bor, og sier heller ingen ting om reisetidene. Kartet er mer villedende enn innsiktsfullt. Eksempelvis fremgår det ikke at store deler av Nordmøre vil få kortere reisetid til det nye fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal på Hjelset enn til det gamle sykehuset i sentrum av Kristiansund. Dette gjelder også alle som kommer via rundkjøringen på Bergsøya.

Får raskere vei

Sykehuset i Kristiansund har ingen akuttavdeling, de mangler traumefunksjon. Alle akuttpasienter på Nordmøre må derfor i dag til sykehuset i Molde. Når fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal på Hjelset kommer i drift og sykehuset i Molde legges ned, vil derfor samtlige akuttpasienter på Nordmøre få raskere vei til akuttsykehus enn i dag. Dette vises ikke på kartet til Engvig.

I tillegg viser pasientreisene at selv om velgerne sier de ønsker nærhet til sykehus, så reiser de forbi lokalsykehusene og drar videre til store sentralsykehus når de selv blir pasienter. Dette har de fødende på Nordmøre tydelig demonstrert, de drar til Trondheim når de selv kan velge. Slikt fremgår heller ikke av kartet.

Ikke underfinansiert

Engvig sier det bygges nytt sykehus i Molde som er underfinansiert og det er behov for å redusere i Kristiansund for å få økonomien i orden. Absolutt ingen ting av dette stemmer. Det bygges et nytt felles sykehus for Nordmøre og Romsdal på Hjelset, med en egen avdeling i Kristiansund, og dette sykehuset er ikke underfinansiert. Kostnadsrammen tilpasses underveis, og finansieringen likeså. Det er ikke slik at andelen til SNR Kristiansund reduseres når kostnadene på Hjelset går opp. Det er heller ikke slik at økonomien i helseforetaket er dårlig. Tvert imot, under direktør Bakke går nå Helse Møre og Romsdal med overskudd. Men mytene på Nordmøre lever sitt eget liv helt uavhengig av realitetene.

Mangler fagfolk

Engvig forsetter på samme måte, og antyder at det er økonomiske grunner for at fødeavdelingen i Kristiansund ikke er åpen. Også dette er totalt feil. På tross av at det er bevilget 25 millioner kroner ekstra øremerket fødeavdelingen i Kristiansund årlig, så er den for tiden ikke åpen. Dette skyldes ikke mangel på penger, men mangel på kvalifiserte fagfolk. Denne mangelen gjelder ikke bare i Kristiansund, det er en generell underdekning nasjonalt. Disse fakta blir heller ikke akseptert hos enkelte, i motsetning til hos en unison presse utenfor Nordmøre.

Les også

Åpenhet og ærlighet

Les også

For dyrt at kvinner føder barn i Norge?

Les også

Sykehussaken historisk