Store bøter for karantenebrudd - og 400 nye politistillinger

Riksadvokat Jørn S Maurud og arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng ønsker å drøfte hvordan informasjonsutveksling mellom Riksadvokaten, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Trygderetten bør håndteres fremover.

Riksadvokat Jørn S Maurud og arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng ønsker å drøfte hvordan informasjonsutveksling mellom Riksadvokaten, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Trygderetten bør håndteres fremover. Foto:

Riksadvokaten lover store bøter for karantenebrudd - og justsisministeren ber om masseansettelser av politi.

DEL

Brudd på karantenereglene skal straffes med store bøter. Bryter man hjemmekarantenen, blir normalstraffen 20.000 kroner i bot.

I et rundskriv opplyser Riksadvokaten at normalstraffen for brudd på hjemmekarantene og isolasjon normalt skal straffes med 20.000 kroner i bot. Den subsidiære straffen er fengsel i 15 dager.

Folk som bruker forbudet mot å være på fritidseiendom i en annen kommune, risikerer normalt 15.000 kroner i bot, subsidiært ti dager i fengsel.

– Pålegget til politiet og påtalemyndigheten er at de må behandle slike lovbrudd med det alvor og den prioritet situasjonen krever. Riksadvokaten understreker at formålet med de reaktive tiltakene er å bidra til redusert smitterisiko og smittetakt, skriver Riksadvokaten på sitt nettsted mandag ettermiddag.

Samtidig ber justisminister Monica Mæland Politidirektoratet om å ansette 300 til 400 ekstra politifolk for å styrke bemanningen i tilknytning til koronautbruddet, ifølge NTB.

Det er nødvendig fordi mange er syke eller sitter i karantene, samtidig som samfunnet er avhengig av at det gjøres en ekstra innsats, redegjorde hun for på en digital pressekonferanse mandag ettermiddag.

– Vi befinner oss nå i en situasjon som stiller samfunnet på ekstraordinære prøver. Det gjelder også politiet. Flere ansatte i politiet er nå i karantene, samtidig som etaten må håndtere svært viktige oppgaver, sier Mæland.

Hun ga derfor politidirektøren beskjed om å starte arbeidet med å ansette ferdigutdannede politifolk. De vil bli ansatt i en periode på seks måneder, med mulighet til å utvide dette til tolv måneder ved behov. Det vil også kunne bli ansatt flere dersom denne runden ikke er nok.

Artikkeltags