Snøskredfaren er hevet til nest høyeste nivå for flere områder nord i Vestland fylke og i Møre og Romsdal.

Både for Trollheimen, Romsdal, Sunnmøre og Indre Fjordane er faren for snøskred stor onsdag, melder varsom.no.

Farenivået er hevet til fire – rødt nivå – som er det nest mest alvorlige farenivået innen snøskredvarslingen. Dette innebærer at det er sannsynlig med store og svært store naturlig utløste skred.

Det er de stigende temperaturene som er meldt, kombinert med kraftig nedbør og vind, som gir en økning i skredfaren for disse områdene.