Reflekstellingene for 2020 i Møre og Romsdal viser at 49 prosent av oss bruker refleksen.

Det er en økning fra 32% prosent fra året før.

Tallene ble offentliggjort av Trygg Trafikk tirsdag morgen.

- Det er gledelig at vi blir bedre og bedre til å bruke refleks, det er en utvikling vi er glade for. At bare halvparten av oss bruker refleks er likevel for dårlig. Alle vet hvilken risiko de tar ved å ikke bruke refleks i mørket. I trafikken må vi alle hjelpe hverandre for å unngå ulykker, sier Regionleder i Møre og Romsdal, Per Gjerde.

Refleksbruken øker både i sentrumsstrøk og på landevei. I Møre og Romsdal viser tellingene at vi har økt fra 31% til 58% på landeveg, og fra 33 til 41% i sentrum. På landsbasis bruker nå 37 prosent refleks i sentrum, mens på landevei er det 54 prosent som husker å ta på refleksen.

Trygg Trafikk minner om at det ikke er lettere å bli sett i sentrum enn på landevei.

- Det er ingen grunn til å droppe refleksen bare fordi man går i sentrumsgater hvor det ofte er mer gatebelysning. Gatelys kan gi en falsk trygghet, for faktum er at lyspunktene stjeler oppmerksomhet slik at fotgjengerne kan være vanskelig å oppdage. Dessverre skjer det fortsatt en del påkjørsler i opplyste gangfelt, sier Gjerde videre.

- Det er viktig å være klar over at mer enn halvparten av fotgjengere fortsatt ikke bruker refleks, det betyr at bilførere må senke farten i nærheten av krysninger og aktivt se etter fotgjengere i mørket. Fotgjengere har på sin side et ansvar for å være oppmerksomme på trafikken rundt seg og ikke ta for gitt at sjåførene ser dem, selv ikke når de bruker refleks. Refleksen er ikke en garanti mot uoppmerksomme sjåfører, sier Therese Nielsen, skadeforebygger i Fremtind.