Stor interesse for vegbygging: Ni vil bygge nye E39

Utbedring av parsellen Leirvika og Renndalen, som er en del av ny E 39 Betna-Stormyra, omfatter bygging av 4,8 kilometer ny europaveg. Cirka 40 prosent av den nye vegen vil ligge utenfor dagens veg.

Utbedring av parsellen Leirvika og Renndalen, som er en del av ny E 39 Betna-Stormyra, omfatter bygging av 4,8 kilometer ny europaveg. Cirka 40 prosent av den nye vegen vil ligge utenfor dagens veg. Foto:

Ni entreprenører har meldt seg til anbudskonkurransen om å bygge den første delparsellen i prosjektet E39 Betna–Stormyra.

DEL

Konkurransen for å bygge nye E39 Leirvika-Renndalen ble lyst ut for fire uker siden. Da fristen for å levere forespørsel om å delta i konkurransen gikk ut mandag ettermiddag, hadde følgende meldt seg:

  • Bertelsen & Garpestad
  • Consto Anlegg midt
  • Contexo
  • Johs. J. Syltern
  • Mesta
  • Sanjose Constructora
  • Sivilingeniør Ivar Edmund Vatten
  • Søbstad AS
  • Tore Løkke AS

Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding tirsdag.

Godt fornøyd

Prosjektleder Odd Helge Innerdal i Statens vegvesen er godt fornøyd med den store interessen i entreprenørmarkedet.

– Med ni tilbydere i kvalifiseringsrunden ligger alt til rette for at vi får en god konkurranse mellom entreprenørene, sier Innerdal.

Vegvesenet skal nå gå gjennom dokumentene fra tilbyderne for å se om de oppfyller kvalifikasjonskravene.

– Deretter skal vi evaluere og rangere de basert på dokumentasjonen de har levert, for til slutt å velge ut inntil fire entreprenører som går videre til neste fase, sier Innerdal.

Se video av hvordan den nye vegen blir her:

https://www.youtube.com/watch?v=rJrTMAemfns&feature=youtu.be

Forhandlinger

Resultatet av denne evalueringen vil bli klart i løpet av juni. De prekvalifiserte entreprenørene vil da få anledning til å gi sitt første tilbud.

– Fristen for levering av det første tilbudet vil være etter ferien, mandag 10. august. Deretter blir det en forhandlingsfase mellom Vegvesenet og entreprenørene før de vil levere sitt endelige tilbud, sier Innerdal.

Tettere dialog med entreprenørene er et av elementene i Vegvesenets nye koronatilpassede utbyggingskontrakter.

Byggestart til høsten

E39-parsellen strekker seg fra Leirvika til Renndalen i Heim kommune i Trøndelag. Det skal bygges 4,8 km ny veg, der ca. 40 prosent ligger utenfor dagens veg.

Den nye vegen krysser over fv. 6182 (Valsøyfjordvegen) med ei 55 meter lang bru. Det skal også bygges ei 54 meter lang bru over Stokkelva.

Dagens veg mellom Leirvika og Renndalen er smal (under seks meter noen steder), har mange svinger og enkelte partier med svært dårlig sikt. Den nye vegen skal bygges med en bredde på 9 meter og får en langt bedre standard med bedre framkommelighet og økt trafikksikkerhet for både privat- og næringstrafikken. Det blir forsterket midtoppmerking mellom kjørefeltene, og nye E39 Leirvika-Renndalen vil få en fartsgrense på 80 km/t.

Målsettingen er byggestart til høsten. Med en byggetid på cirka to år vil den nye vegen åpne for trafikk høsten 2022.

Artikkeltags