Tidens Krav presenterer i nettutgaven 20.10.21 et leserinnlegg av Nils Seland: «Stopp løyvingane til Møreaksen». Seland viser til at Nordmøre og Sunnmøre har fått sine prosjekter på plass – Krifast, Eiksund, og til sist Nordøyvegen, og nå er timen kommet for Romsdal.

Men Seland mener med det at det er Nordmøre og Sunnmøre sine interesser i bedre vei til Østlandet gjennom Romsdalen som da står for tur. Han er imot at fylkespolitikerne har lyktes med å få Møreaksen inn i Norsk Transportplan, og dermed finansiert av staten. Dette løser trafikkproblemene i Molde, og gir fastlandsforbindelse for Otrøya, Midøya og Gossen/Aukra. Dette mener Seland ikke er bra for vårt fylke, av fylkespolitikerne burde en kunne forvente et større perspektiv på ei såpass viktig sak.

Seland hevder at hovedtrafikken fra vårt fylke går østover, og at den ikke har nytte av Møreaksen. Problemet er at Nordmøre og molderegionen fortsatt ikke er fergefri østover, før broen over Langfjorden kommer. Det vil være «kolumbi-egget», da vil også sunnmøringene like godt kjøre til Åndalsnes via Åfarnes – iallfall hvis de får ei flytebru over Isfjorden.

Seland er opptatt av trafikken østover. Den ivaretas av «Eksportveien» E136, som mellom Dombås og Vestnes bygges av Nye Veier. Dette synes Seland å hoppe bukk over. Han er heller ikke klar over at «Eksportveien» E136 østover og «Møreaksen» E39 har felles trasé mellom Breivika i Ålesund og Ørskogfjellet, og finansieres av fergefri E39 Møreaksen.

Seland sin løsning, «kolumbi-egget» med bro over Langfjorden, fjerner store deler av trafikkgrunnlaget for Romsdalsaksen. De fra Nordmøre som skal østover via Åndalsnes vil da ikke ta omveien via Veøy og Sekken. De vil kjøre dagens trasé mellom Molde og Åndalsnes. Sunnmøringene vil så absolutt ikke kjøre til Åndalsnes via Romsdalsaksen og Åfarnes når de kan kjøre E136 direkte østover uten denne avstikkeren. Broen over Langfjorden kommer, helt uavhengig av Romsdalsaksen eller Møreaksen.

Seland bryr seg overhodet heller ikke om at formålet med fergefri E39 fra Kristiansand til Trondheim er å knytte næringslivet i kystregionene tettere sammen. Hans løsning østover er i så måte en kardinalfeil.

Seland har så avgjort ikke forstått at siden Møreaksen vil gi fastlandsforbindelse til tre øyer i ytre Romsdal av statlige midler, så sparer dermed Møre og Romsdal fylkeskommune enorme summer. Her har fylkespolitikerne utøvd særdeles godt politisk håndverk. Enda en skivebom av Seland. Faktisk vil gratis ferge til øyene være med på å gjøre Møreaksen enda billigere, fordi fergeavløsningsmidlene da øker betraktelig. Romsdalsaksen kan kun nyte godt av gratis ferge til Sekken, som blir smuler i sammenligning.

Les også

Stopp løyvingane til Møreaksen i statsbudsjettet

Les også

Paradokset Romsdalsaksen